Tartu Tamme Kool

Tartu Linnavolikogu 22. veebruari 2012. a otsuse nr 324 punkti 7 alusel otsustas korraldada alates 1. augustist 2015 ümber Tartu Tamme Gümnaasium järgmiselt: