Kooli üle riiklikku järelevalvet teostavate asutuste kontaktandmed

Tartu Tamme Koolis teostavab riiklikku järelevalvet:

Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18, 50088 Tartu
hm@hm.ee

Tartu piirkondlik ekspert on Katrin Ohakas, Katrin.Ohakas@hm.ee, tel 56870346

Plaaniline välishindamine toimub koolis alates 27. novembrist 2017.

Viimati muudetud 22.11.17