Tartu Tamme Kool

Tartu Tamme Kooli töötajate koosseis

Kinnitatud direktori 25.09.2018 käskirjaga nr 230

Jrk nr Ametinimetus Ametikohtade arv
  Juhid 3,73
1. Direktor 1
2. Õppealajuhataja 1
3. Majandusjuhataja 1
4. Arendusjuht 0,5
5. Haridustehnoloog 0,23
  Tippspetsialistid 69,21
6. Huvijuht 1
7. Eripedagoog/õpiabi õpetaja 2,86
8. Puhkpilliorkestri dirigent 0,5
9. Psühholoog 1
10. Raamatukogujuhataja 1
11. Raamatukoguhoidja 0,4
12. Ringijuht 2
13. Sotsiaalpedagoog 2
14. Haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija (HEVKO) 1
15. Pikapäevarühma kasvataja 0,67
16. Õpetaja 56,78
  Keskastme spetsialistid 2
17. Infojuht 1
18. Sekretär - juhiabi 1
  Töölised ja abiteenistujad 4
19. Majahoidja 1
20. Riidehoidja 2
21. Remonditööline 1
  Kokku finantseerimiseelarvest 78,94

Tartu Tamme Kool võtab tööle:

Kandideerimiseks esitada aadressil kool@tamme.tartu.ee või Tartu Tamme Kooli kantseleisse Tamme pst 24a hiljemalt 20. septembriks 2019 järgmised dokumendid:

Täiendav informatsioon telefonil 746 1730 (õppealajuhataja Karmen Adov) või 746 1728 (juhiabi Marge Neltsas).