Tartu Tamme Kool

Tartu Tamme Kooli töötajate koosseis

Kinnitatud direktori 05.10.2017 käskirjaga nr 250

Jrk nr Ametinimetus Ametikohtade arv
  Juhid 3,73
1. Direktor 1
2. Õppealajuhataja 1
3. Majandusjuhataja 1
4. Arendusjuht 0,5
5. Haridustehnoloog 0,23
  Tippspetsialistid 65,42
6. Huvijuht 1
7. Eripedagoog /õpiabi õpetaja 2,51
8. Puhkpilliorkestri dirigent 0,5
9. Psühholoog 1
10. Raamatukogujuhataja 1
11. Raamatukoguhoidja 0,4
12. Ringijuht 2
13. Sotsiaalpedagoog 1,55
14. Pikapäevarühma kasvataja 0,63
15. Õpetaja 54,83
  Keskastme spetsialistid 2
16. Infojuht 1
17. Sekretär - juhiabi 1
  Töölised ja abiteenistujad 4
18. Majahoidja 1
19. Riidehoidja 2
20. Remonditööline 1
  Kokku finantseerimiseelarvest 75,15
Viimati muudetud: 06.10.17