Tartu Tamme Kooli täitmata ametikohad

Tartu Tamme Kool võtab tööle

Tartu Tamme Kool võtab tööle inglise keele õpetaja (asenduskoht) alates 29. november 2021. a.

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata 30. septembriks 2021 kool@tamme.tartu.ee või esitada Tamme pst 24a, Tartu 50404.

Täiendav informatsioon telefonil 7461730 või 746 1728