Tartu Tamme Kool

Ruumide rent

Tartu Tamme Kooli õppehoone (Tamme puiestee 24a) ruumide rendihinnad (60 minutit)

Alus: Tartu LV HO otsus 2017_0-17-008 06.02.2017

Kontaktandmed: majandus@tamme.tartu.ee

Kool sõlmib ruumide rendi lepinguid vaid kuni ühe õppeaasta pikkuseks perioodiks.