Tartu Tamme Kool

Õpilaste vastuvõtt Tartu Tamme Kooli

Vastuvõtust Tartu Tamme Kooli I klassidesse 2020/2021. õa

Hiljemalt 15. märtsil avaldatakse Tartu linnavalitsuse e-keskkonna ARNO kaudu lapsele määratud elukohajärgse kooli andmed järgneva õppeaasta kohta.

Alates 15. märtsist saavad vanemad (ainult) ARNO kaudu esitada kooli vastuvõtutaotluse. Seejärel tuleb lapsevanemal tuua kooli lapse koolivalmiduskaart ning tervisekaart (hiljemalt 31. augustiks).

Muusikaklass komplekteeritakse vestluste alusel.
Vestlused muusikaklassi soovijatele toimuvad neljapäeval 19.03.20 kell 15.00 kuni 18.00 (teile sobival ajal, eelregistreerimiseta). Lapsega vestlevad klassiõpetaja ja muusikaõpetaja.

Individuaalse vestluse käigus muusikaõpetajaga hinnatakse järgmisi komponente:

  • rütmitaju (rütmi järgi koputamine);
  • laulmine klaveri järgi;
  • ühe vabalt valitud laulu esitamine.

Viimati muudetud: 11.01.2020

Vastuvõtt 1.-9. klassidesse

Alates 18.01.16 käib põhikooli vastuvõtu ja koolist lahkumise taotluste esitamine elektrooniliselt läbi Tartu haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO.

Täpsem info Tartu linna veebilehel Põhihariduse omandamise võimalused Tartu linnas .

Vabade õppekohtade info on kättesaadav ARNO avalikus vaates.

Viimati muudetud: 01.11.2016