Tartu Tamme Kool

Õpilaste vastuvõtt Tartu Tamme Kooli

Esialgne info vastuvõtust Tartu Tamme Kooli I klassidesse 2019/2020. õa

Hiljemalt 15. märtsil avaldatakse Tartu linnavalitsuse e-keskkonna ARNO kaudu lapsele määratud elukohajärgse kooli andmed järgneva õppeaasta kohta.

Alates 15. märtsist saavad vanemad (ainult) ARNO kaudu esitada kooli vastuvõtutaotluse. Seejärel tuleb lapsevanemal tuua kooli lapse koolivalmiduskaart ning tervisekaart.

Tartu Tamme Koolis avatakse 2019/2020. õppeaastal kuni kolm esimest klassi (24 õpilast klassis), millest üks on muusikaklass.

Muusikaklass

Muusikaklassi saavad lapsed vestluste alusel.

Vestlused muusikaklassi soovijatele toimuvad esmaspäeval 18. märtsil 2019. a kell 15.00 kuni 18.00 (teile sobival ajal, eelregistreerimiseta). Lapsega vestlevad klassiõpetaja ja muusikaõpetaja.

Individuaalse vestluse käigus muusikaõpetajaga hinnatakse järgmisi komponente:

  • rütmitaju (rütmi järgi koputamine);
  • laulmine klaveri järgi;
  • ühe vabalt valitud laulu esitamine.

Muusikaklassi nimekirja avaldame kooli kodulehel hiljemalt 8. aprillil 2019.

Viimati muudetud: 13.02.2019

Vastuvõtt 1.-9. klassidesse

Alates 18.01.16 käib põhikooli vastuvõtu ja koolist lahkumise taotluste esitamine elektrooniliselt läbi Tartu haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO.

Täpsem info Tartu linna veebilehel Põhihariduse omandamise võimalused Tartu linnas .

Vabade õppekohtade info on kättesaadav ARNO avalikus vaates.

Viimati muudetud: 01.11.2016