Õpilaste vastuvõtt Tartu Tamme Kooli

Vastuvõtust Tartu Tamme Kooli I klassidesse 2019/2020. õa

Hiljemalt 15. märtsil avaldatakse Tartu linnavalitsuse e-keskkonna ARNO kaudu lapsele määratud elukohajärgse kooli andmed järgneva õppeaasta kohta.

Alates 15. märtsist saavad vanemad (ainult) ARNO kaudu esitada kooli vastuvõtutaotluse. Seejärel tuleb lapsevanemal tuua kooli lapse koolivalmiduskaart ning tervisekaart (hiljemalt 31. augustiks).

Tartu Tamme Koolis avatakse 2019/2020 õppeaastal kuni kolm esimest klassi (24 õpilast klassis), millest üks on muusikaklass. Õppetöö toimub hommikuses vahetuses Suur kaar 53 II korruse ruumides.

1. klassid 2019/2020. õppeaastal:

Muusikaklass komplekteeritakse vestluste alusel.
Vestlused muusikaklassi soovijatele toimuvad esmaspäeval 18.03.19 kell 15.00 kuni 18.00 (teile sobival ajal, eelregistreerimiseta). Lapsega vestlevad klassiõpetaja ja muusikaõpetaja.

Individuaalse vestluse käigus muusikaõpetajaga hinnatakse järgmisi komponente:

Esimeste klasside esialgsed nimekirjad leiate siit.

Sügisel kooliteed alustavate 1. klassi õpilaste vanemate koosolek toimub neljapäeval, 16.05.19 algusega 18.00 kooli aulas.

Päevakorras:
  1. Õppetöö korraldus Tamme koolis
  2. Lapse arengu toetamise võimalused Tartu Tamme Koolis.
Seejärel järgnevad eraldi koosolekud klassides.

26.08.19 toimub 1. klassi õpilaste ja vanemate ühine tutvumispäev kooliga.

1.aõp Kaja Kiho09.00-10.30
1.bõp Marilin Risthein10.30-12.00
1.cõp Ülle Ruul12.00-13.30

Samal päeval, 26.08.19 toimub pildistamine õpilaspileti jaoks.

Viimati muudetud: 04.03.2019

Vastuvõtt 1.-9. klassidesse

Alates 18.01.16 käib põhikooli vastuvõtu ja koolist lahkumise taotluste esitamine elektrooniliselt läbi Tartu haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO.

Täpsem info Tartu linna veebilehel Põhihariduse omandamise võimalused Tartu linnas .

Vabade õppekohtade info on kättesaadav ARNO avalikus vaates.

Viimati muudetud: 01.11.2016