Tartu Tamme Kool

Huvitegevus Tartu Tamme Koolis

Kooli huvitegevus võimaldab läheneda igale õpilasele personaalselt ja leida üles selle külje, milles laps andekas on. Huvitegevuse abil kujunevad noore inimese kogemuslikud ja praktilised oskused. Peame oluliseks oma kooli kokkukuuluvustunde tugevdamist ühise tegevuse kaudu, kaasates õpilasi, õpetajaid, vanemaid ja vilistlasi. Tamme gümnaasiumil on pikaaegsed traditsioonid, mille säilitamist ja edasiarendamist kool igati toetab.

Õppetöö ja huvitegevus toimivad üheskoos ja toetavad ning täiendavad üksteist, tagades kooli omanäolisuse ja mitmekülgsuse. Meie kooli visiitkaardiks on stiilsed ja omanäolised aktused ning muusikaliselt mitmekülgsed kevadkontserdid Tartu Ülikooli aulas. Koolis tegutseb arvukalt huviringe, mis pakuvad õpilastele erinevaid enesearendamise võimalusi.