Tartu Tamme Kool

Veeblilehe juurdepääsuga kataloogi kaitsmine parooliga.


Kaitstavasse kataloogi tuleb luua fail .htaccess, mille sisu võiks välja näha midagi sellist: AuthType Basic
AuthName Parooliga kaitstud piirkond
AuthUserFile /home/kasutajanimi/.htpasswd
Require valid

Käivita linuxi käsureal htpasswd -c /home/kasutajanimi/.htpasswd kasutajanimi