Tartu Tamme Kool

Lastevanemate koosolekud 2018/2019. õa

25. september 2018

1.- 9. klasside lastevanemate üldkoosolek
Päevakord:
  1. Muutuv ja kohanev Tamme kool - direktor Vallo Reimaa
  2. Kaasaegne geeniteadus ja haridus - PhD Tõnu Esko
  3. Kokkuvõte Tartu Tamme Kooli hoolekogu tööst ja uue liikme valimine - hoolekogu esimees Alari Avamägi

16. jaanur 2019

9. klasside õpilaste ja lastevanemate infokoosolek
Päevakord:
  1. Lõpueksamid 2019. aasta kevadel.
  2. Sisseastumine Tartu gümnaasiumitesse ja kutsekooli
  3. Tööalane karjäär ja selle kujundamine

23. jaanur 2019

9. klasside õpilaste infotund
Päevakord:
  1. Tartu gümnaasiumite tutvustus

16. mai 2019

1. klassi astuvate laste vanemate koosolek
Päevakord:
  1. Õppetöö korraldus Tamme koolis
  2. Lapse ettevalmistus kooliks – nõu annavad klassijuhatajad, kooli sotsiaalpedagoog ning psühholoog

23. august 2019

1. klassi laste ja lapsevanemate tutvumispäev kooliga
Viimati muudetud 07.11.18