Tartu Tamme Kool

Lastevanemate koosolekud 2019/2020. õa

3. oktoober 2019 18.00

1.- 9. klasside lastevanemate üldkoosolek
Päevakord:
  1. Muutuv ja arenev Tamme kool - direktor Vallo Reimaa
  2. Teaduskooli tutvustus – Riin Tamm
  3. Kokkuvõte Tartu Tamme Kooli hoolekogu tööst ja uue liikme valimine - hoolekogu esimees Alari Avamägi

30. jaanuar 2020 18.00

9. klasside õpilaste ja lastevanemate infokoosolek
Päevakord:
  1. 9. klassi lõpetamine
  2. Sisseastumine Tartu gümnaasiumitesse ja kutsekooli
  3. Tööalane karjäär ja selle kujundamine

19. märts 2020 15.00-18.00

Vestlused muusikaklassi soovijatele

14. mai 2020

1. klassi astuvate laste vanemate koosolek
Päevakord:
  1. Õppetöö korraldus Tamme koolis
  2. Lapse ettevalmistus kooliks – nõu annavad klassijuhatajad, kooli sotsiaalpedagoogid ning psühholoog

24. august 2020

1. klassi laste ja lapsevanemate tutvumispäev kooliga
Viimati muudetud 09.01.20