Lastevanemate koosolekud 2017/2018. õa

26. september 2017

1.- 9. klasside lastevanemate üldkoosolek
Päevakord:
 1. Tagasivaade eelmisse õppeaastasse ja ees ootavatest väljakutsetest - direktor Vallo Reimaa
 2. Kiusamisvaba kool ehk KiVa – psühholoog Merili Tammisaar ja sotsiaalpedagoog Liina Lüüs
 3. Tamme päevakeskuse töö tutvustus
 4. Toitlustamine
 5. Tamme kooli spordiväljaku renoveerimise finantseerimisest läbi Hooandja keskkonna – hoolekogu esimees Alari Avamägi
 6. Kokkuvõte Tartu Tamme Kooli hoolekogu tööst ja uue liikme valimine - hoolekogu esimees Alari Avamägi

17. jaanur 2018

9. klasside lastevanemate üldkoosolek
Päevakord:
 1. Lõpueksamid 2018. aaasta kevadel.
 2. Sisseastumine Tartu gümnaasiumitesse ja kutsekooli
 3. Tööalane karjäär ja selle kujundamine

17. mai 2018

1. klassi astujate laste vanemate koosolek
Päevakord:
 1. Õppetöö korraldus Tamme Koolis
 2. Lapse ettevalmistus kooliks – nõu annavad klassijuhatajad, kooli sotsiaalpedagoog ning psühholoog

24. august 2018

1. klassi laste ja lapsevanemate tutvumispäev kooliga

Klasside lapsevanemate koosolekud toimuvad vähemalt kaks korda õppeaastas vastavalt klassijuhataja töökavale.

Viimati muudetud 22.11.17