Kaheksandate klasside looovtööd

Põhikooli lõpetamiseks peab iga õpilane kaitsma loovtöö. Tartu Tamme Koolis tehakse seda 8. klassis.

Täpsemalt saate loovtöö teema valiku, juhendamise, töö koostamise ja hindamise kohta lugeda kooli õppekava väljavõttest või Rigne Znamenski juhendist.

Kui ühelt autorilt on ilmunud ühel aastal rohkem kui üks töö, siis lisatakse nii kasutatud kirjanduse loetellu kui ka viitesse aastaarvu järele (vaheta) tähed a,b, ... erinevate tööde eristamiseks. Kui aastaarvu ei ole teada, siis jätta lühendi n.d ja tähe vahele üks sisetühik (ctrl+shift+tühik)).

Õpilasele

Siit leiate valdkondade kaupa teemad, mis on õptajad õpilastele välja pakkunud. Kuna üks teema võib kuuluda mitmesse valdkonda, siis leiate mõne teema ka mitu korda. Teemad võivad töö käigus koostöös juhendajaga muutuda.

Kui te ei leia endale sobivat teemat, siis võite julgelt enda teema välja pakkuda mõnele õpetajale enda äranägemise järgi. Kui õpetaja on nõus antud teemat juhendama, siis lisab ta selle siia lehele.

 

Sotsiaalained

 1. TTK õpilaste lugemisharjumused
  Tutvustus:
  Loovtöö käigus uuritakse, kui palju, mida ja miks põhikooli vanema astme õpilased loevad.
  Märkused:
  Hüpotees on, et lugemine ei ole enam laste seas populaarne ning vabatahtlikult enam raamatuid eriti ei loeta. Loovtöö peaks uurima hüpoteesi paikapidavust ning välja selgitama põhjused, miks see nii on.
  Juhendaja:
  Anti Kadajane
  Maksimaalne õpilaste arv: 1

Eesti keel ja kirjandus

 1. TTK õpilaste lugemisharjumused
  Tutvustus:
  Loovtöö käigus uuritakse, kui palju, mida ja miks põhikooli vanema astme õpilased loevad.
  Märkused:
  Hüpotees on, et lugemine ei ole enam laste seas populaarne ning vabatahtlikult enam raamatuid eriti ei loeta. Loovtöö peaks uurima hüpoteesi paikapidavust ning välja selgitama põhjused, miks see nii on.
  Juhendaja:
  Anti Kadajane
  Maksimaalne õpilaste arv: 1

Võõrkeeled

 1. Jõulud Inglimaal - tund 5. klassile.
  Tutvustus:
  Uurida, kuidas tähistatakse jõule Inglimaal ja läbi viia tund 5. klassi õpilastele. Tund peab toimuma viimasel koolinädalal enne jõuluvahaeaega.
  Juhendaja:
  Sirje Paju
  Maksimaalne õpilaste arv: 1

Kunstiained

 1. Ürituse valguskujundus
  Tutvustus:
  Koostöös huvijuhi ja õpetajatega loob õpilane koolis või väljaspool kooli toimuvale üritusele valguskujunduse. Teoreetilises osas tutvustatakse kasutatud seadmeid ja programme. Teema valimise eelduseks osalemine lavavalguse ringis.
  Juhendaja:
  Urmas Buhvestov
  Maksimaalne õpilaste arv: 1

Tehnoloogia

 1. Diplomite generaator
  Tutvustus:
  Programmeeritakse valmis veebiliides .pdf vormingus diplomite genereerimiseks ja väljastatud diplomite autentsuse kontrollimiseks.
  Märkused:
  Eeldab varasemat programmerimise kogemust.
  Juhendaja:
  Urmas Buhvestov
  Maksimaalne õpilaste arv: 1