Kaheksandate klasside looovtööd

Põhikooli lõpetamiseks peab iga õpilane kaitsma loovtöö. Tartu Tamme Koolis tehakse seda 8. klassis.

Täpsemalt saate loovtöö teema valiku, juhendamise, töö koostamise ja hindamise kohta lugeda kooli õppekava väljavõttest või Rigne Znamenski juhendist.

Õpetajate pakutud teemad

Siit leiate teemad, mis on õptajad õpilastele välja pakkunud. Teemad võivad töö käigus koostöös juhendajaga muutuda. Õpilaste realt leiate mitu õpilast on antud teema valinud ja mitu õpilast maksimaalselt saab seda teemat valida.

Kui te ei leia endale sobivat teemat, siis võite julgelt enda teema välja pakkuda mõnele õpetajale enda äranägemise järgi. Kui õpetaja on nõus antud teemat juhendama, siis lisab ta selle siia lehele.

 

 1. Programmiga GeoGebra jooniste tegemine (Anneli Nellis)
  Ühe kindla teema (kolmnurk, romb, rööpkülik, ...) kohta õpikus olevatele joonestusülesannetele programmiga GeoGebra jooniste tegemine. Antud töö valimine eeldab õpilaselt hea matemaatilise mõtlemise olemasolu.
  Õpilaste arv: 1/1
 2. loovtöö (Ave Nigol)
  teema selgub
  Õpilaste arv: 1/1
 3. loovtöö (Ave Nigol)
  teema täpsustub
  Õpilaste arv: 1/1
 4. Tantsuvideo (Getriin Aaviste)
  Õpilane mõtleb välja ja filmib tantsuvideo.
  Õpilaste arv: 1/1
 5. Loovtöö (Getriin Aaviste)
  Töö sisu täpsustub.
  Õpilaste arv: 1/1
 6. Informaatika tunni läbiviimine (Getriin Aaviste)
  Õpilane tutvustab 6.klassidele arvuti riistvara.
  Õpilaste arv: 1/1
 7. Kassid ja nende eest hoolitsemine (Kairi Möller)
  Töö eesmärk on uurida kasside kui koduloomade ajalugu ja päritolu. Milliseid erinevaid kassiliike on praeguseks aretatud. Kasside eest hoolitsemise põhitõed. Kass kui koduloom.
  Lõplikpealkiri selgub koos juhendatavaga.
  Õpilaste arv: 1/1
 8. Rube Goldbergi masin (Kairi Möller)
  Rube Goldbergi masinaks nimetatakse ükskõik millist seadeldist, mis koosneb paljudest lihtsatest mehhanismidest ja mis teostab väga keerulist teed pidi mingit väga lihtsat ülesannet. Töö teostamiseks tuleb õpilasel planeerib Rube Goldbergi masina erinevad lülid, hangita vajalikud materjalid ja teostab masin nii, et seda saab ka teistele esitleda.
  Õpilaste arv: 0/3
 9. Loovtöö (Kairi Möller)
  Teema selgub.
  Õpilaste arv: 1/1
 10. Füüsika või keemia teemade omandamist teotav õppemäng (Kairi Möller)
  Õpilane mõtleb välja ja teeb valmis mängu, mis aitab omandada põhikooli füüsikas või keemas õpitavaid teadmisi ja oskusi.
  Õpilaste arv: 0/3
 11. Lihavõttepüha. Klassihommik 3.b klassile. (Kersti Loim)
  3.b klassile toimub väike pidu, kus esmalt tutvustatakse lihavõttepühade olemust, traditsioone, erinevaid nimetusi jne. Toimub munade värvimine ja lihavõttepühadega seotud mängud.
  Õpilaste arv: 1/1
 12. Labürintteater (Kersti Loim)
  Seikluslik mäng, kus osalised saavad läbi rollimängude erinevaid olukordi läbida.
  Õpilaste arv: 2/2
 13. "Prints ja kerjus" (M. Twain) raamatu tutvustus algklassidele (Kersti Loim)
  Õpilane loeb läbi Mark Twaini raamatu "Prints ja kerjus" ning teeb sellest haarava ja põneva sisu tutvustuse noortele koolikaaslastele.
  Õpilaste arv: 1/1
 14. "Prints ja kerjus" (M. Twain) raamatu olustiku (16. sajandi Inglismaa) tutvustus algklassidele (Kersti Loim)
  Õpilane loeb läbi M. Twaini raamatu "Prints ja kerjus" ning tutvustab noortele koolikaaslastele 16. sajandi Inglismaa olustikku.
  Õpilaste arv: 1/1
 15. Illustreeritud luulekogumik (Kristel Kok)
  Õpilane koostab endale meelepärasel teemal illustreeritud inglise keelse luulekogumiku. Kogumik koosneb vähemalt kümnest luuletusest. Kogumikus on vähemalt üks haiku, üks akrostiline luuletus (ridade esitähed moodustavad sõna), üks "I wish...." luuletus, üks cinquain.
  Õpilaste arv: 0/1
 16. 6.-7. klasside õpilaste liikumisharjumused (Kristi Kadak)
  Õpilased uurivad, kui palju Tartu Tamme Kooli 6.-7. klasside õpilased liiguvad.
  Õpilaste arv: 2/2
 17. Loovtöö (Kristi Kadak)
  Teema selgub.
  Õpilaste arv: 2/2
 18. Reis Itaaliasse (Kristi Kadak)
  Õpilane teeb uurimistöö oma perereisi näitel.
  Õpilaste arv: 1/1
 19. Jahiulukid ja jahi pidamine Eestis (Kristina Villemson)
  Õpilane osaleb jahil. Uurib jahiulukeid ja Eestis kehtivaid jahi eeskirju.
  Õpilaste arv: 1/1
 20. Tervislik toitumine (Kristina Villemson)
  Õpilane koostab uurimustöö tervislikust toitumisest.
  Õpilaste arv: 1/1
 21. Kirjutuslaua disainimine ja valmistamine (Kristina Villemson)
  Õpilane disainib endale kirjutuslaua ja teostab enda idee.
  Õpilaste arv: 1/1
 22. Animatsioon (Kristina Villemson)
  Õpilased teevad ise animatsiooni.
  Õpilaste arv: 2/2
 23. Tartu Tamme Kooli 3. ja 9. klassi liikumisharjumuste võrdlus (Liina Ansberg)
  Kasutatakse sammulugemisäppi ja küsitlust õpilaste liikumisharjumuste kaardistamiseks. Kahe klassi võrdlus.
  Õpilaste arv: 0/1
 24. Tartu Tamme Kooli 4. klassi õpilaste teadmised tubakatoodede kahjulikkusest (Liina Ansberg)
  Loovtööga uurib õpilane, millised on teadmised/hoiakud 4. klassi õpilastel seoses tubakatoodetega.
  Õpilaste arv: 0/1
 25. Avastusmäng "Eesti 100 aaret" (Ly Siniväli)
  Õpilane registreerib end mängu mängima ning leiab suve jooksul üles mõned aarded (nt ühe või mitme maakonna aarded)
  Õpilaste arv: 0/1
 26. Taime kasvatamine (Ly Siniväli)
  Õpilane kasvatab taime tavalises mullas ja Click and Grow taimekassettides ning jälgib taime kasvu erinevas keskkonnas.
  Õpilaste arv: 1/1
 27. Raagritsikas lemmikloomana (Ly Siniväli)
  Õpilane uurib raagritsikate kohta ning võtab need endale lemmikloomaks. Aasta vältel jälgib raagritsikate käitumist, kasvu ning toitumist.
  Õpilaste arv: 0/1
 28. Raamatud minu perekonna elus (Margit Ninn)
  Mida keegi peres loeb?
  Õpilaste arv: 1/1
 29. Kodutöödele kuluv aeg (Margit Ninn)
  Kui kaua aega kulub kodutöödele?
  Õpilaste arv: 1/1
 30. Näidend (Margit Ninn)
  Väikestele näidendi õpetamine
  Õpilaste arv: 1/1
 31. Kreeka toidukultuur (Piia Rand)
  Töös tuleks käsitlemisele Kreeka rahvustoidud, lauakombed, maa tutvustus.
  Õpilaste arv: 1/1
 32. Ärevushäire ja depressioon (Piret Laanesoo)
  Teema täpsustub. Viiakse läbi teemat tutvustav tund.
  Õpilaste arv: 2/2
 33. Koolikiusamine (Reesi Penu)
  Õpilane kirjutab loovtöö koolikiusamise teemal - selle teoreetiline taust, põhjused, tagajärjed, ennetamine. Lisaks uurib õpilane küsimustiku meetodi abil Tamme kooli õpilaste teadlikkust koolikiusamisest.
  Õpilane peab: a) otsima teoreetilist infot koolikiusamise kohta ning seda süstematiseerima; b) viima läbi küsimustiku Tamme kooli õpilaste seas, et uurida õpilaste teadlikkust koolikiusamisest.
  Õpilaste arv: 0/1
 34. TTK klassidevahelise turniiri korraldamine ultimate frisbees (Reigo Pihlak)
  Õpilased viivad läbi ultimate frisbee turniiri, mille eelduseks on eelnevalt samateemaliste tundide läbiviimine. Eelnevalt valmistavad õpilased ette tunnid ja harjutusvara ning õpivad kohtuniku rolli.
  Õpilaste arv: 1/2
 35. TTK individuaalne sisesõudevõistlus (Reigo Pihlak)
  Õpilane viib läbi sisesõudevõistluse 6.-9. klassidele. Õpilane täidab protokollid ja autasustab iga klassiastme kolme paremat tüdrukut ja kolme parimat poissi.
  Õpilaste arv: 1/1
 36. TTK klassidevahelise korvpalliturniiri 9 klasside poistele (Reigo Pihlak)
  Õpilased korraldavad 9 klasside poistele klassidevahelise korvpalliturniiri. Tegelevad teavitustööga, organiseerivad kohtunikud, osalejad, ajakava, turniiri tabeli ja autasustamise.
  Õpilaste arv: 2/2
 37. Ultimate frisbee kehalise kasvatuse tunnis (Reigo Pihlak)
  Õpilane õpetab kehalise kasvatuse tunni raames Ultimate frisbee mängu, selle reegleid ja põhimõtet.
  Õpilaste arv: 1/1
 38. 2 lihtminevikku kordavat tundi 6-ndale klassile (Sirje Paju)
  Ette valmistada 2 töölehte ja 2 x 10 kordamisküsimust KAHOOT keskkonnas ja võrrelda millisel juhul kinnistus läbitud materjal paremini. Töö on praktiline ja põhineb 6-ndas klassis kasutusel oleva õpiku "English in Mind 1 " Unit 3 ja 4 põhjal. Õpilane saab ise oma töö tunnis läbi viia.
  Õpilaste arv: 1/1
 39. Ekskursioon Toomemäel. (Sirje Tamming)
  Õpilane otsib infot Toomemäel asuvate hoonete ja skulptuuride kohta ja korraldab ekskursiooni meie kooli 5. klassi õpilastele.
  Õpilaste arv: 1/1
 40. Spordiviktoriin 7.-8. klassi õpilastele (Tiina Tooding)
  Viiakse läbi spordiviktoriin.
  Õpilaste arv: 1/1
 41. Spordiviktoriin 5.-6. klassi õpilastele (Tiina Tooding)
  Viiakse läbi spordiviktoriin
  Õpilaste arv: 1/1
 42. Pioneeripalli võistlused 7. ja 6. klassi tüdrukutele (Tiina Tooding)
  Õpilane korraldab võitlused.
  Õpilaste arv: 1/1
 43. Tantsukava koostamine. (Tiina Tooding)
  Õpilane koostab tantsukava
  Õpilaste arv: 1/1
 44. Tantsukava koostamine (Tiina Tooding)
  Õpilane koostab tantsukava.
  Õpilaste arv: 1/1
 45. Diplomite generaator (Urmas Buhvestov)
  Programmeeritakse valmis veebiliides .pdf vormingus diplomite genereerimiseks ja väljastatud diplomite autentsuse kontrollimiseks.
  Eeldab varasemat programmerimise kogemust.
  Õpilaste arv: 0/1
 46. Vektorgraafiliste piltide virtuaalne näitus (Urmas Buhvestov)
  Õpilane loob vektorgraafika vahenditega kümmekond eriilmelist pilti kasutades võimalikult palju erinevaid Inkscape tööriistu ja esitab need enda veebilehel näitusena. Teoreetilises osas tutvustatakse programmi Inkscape. Pilte kirjeldatakse nii kunstilisest kui tehnilisest vaatevinklist.
  Õpilaste arv: 0/1
 47. Veebileht (Urmas Buhvestov)
  Kujundada terviklik veebileht, mis vastaks HTML5.2 ja CSS3 reeglitele.
  Õpilaste arv: 0/1
 48. Käsitööeseme valmistamine (Viivika Keskküla)
  Endale meelepärase käsitööeseme valmistamine.
  Õpilaste arv: 0/1
 49. Tants (Viivika Keskküla)
  Vabalt valitud tantsuga seotud teema.
  Õpilaste arv: 0/1
 50. Kunst (Viivika Keskküla)
  Teema täpsustub
  Õpilaste arv: 1/1
 51. Sauna restaureerimine (Viivika Keskküla)
  Õpilane restaureerib sauna.
  Õpilaste arv: 1/1
 52. Praktiline loovtöö (Ülle Ruul)
  Teema selgub
  Õpilaste arv: 1/1

Tehnilisi märkusi tööde esitamisest