Kaheksandate klasside looovtööd

Põhikooli lõpetamiseks peab iga õpilane kaitsma loovtöö. Tartu Tamme Koolis tehakse seda 8. klassis.

Täpsemalt saate loovtöö teema valiku, juhendamise, töö koostamise ja hindamise kohta lugeda kooli õppekava väljavõttest või Rigne Znamenski juhendist.

Tähtajad 2019/2020

Seminar ja kaitsmine toimuvad rühmas. Rühmade moodustamisel paigutatakse juhendaja kõik juhendatavad ühte rühma.

Kaitsmisel osalevad 7. klasside õpilased kuulajatena.

Igast rühmast esitatakse vähemalt üks töö "Põnevate tööde konverentsile".

Õpetajate pakutud teemad

Siit leiate teemad, mis on õptajad õpilastele välja pakkunud. Teemad võivad töö käigus koostöös juhendajaga muutuda. Õpilaste realt leiate mitu õpilast on antud teema valinud ja mitu õpilast maksimaalselt saab seda teemat valida.

Kui te ei leia endale sobivat teemat, siis võite julgelt enda teema välja pakkuda mõnele õpetajale enda äranägemise järgi. Kui õpetaja on nõus antud teemat juhendama, siis lisab ta selle siia lehele.

 

 1. Kätekõverduste erinevate tehtnikate rakendamine õpilaste kehalistevõimete arendamiseks (Aigar Kukk)
  Viib läbi tutvustavad tunnid 5. klassi poistele kehalise kasvatuse tunnis. Toimub kaks näidistundi igale 5 klassile. Viib läbi kätekõverduste katsed 5. klassi poistele.
  Õpilaste arv: 1/1
 2. 5. klasside poiste saalihoki turniir (Aigar Kukk)
  Turniiri korraldamiseks vajalike ettevalmistuste tegemine. Turniiri korraldamine Tartu Tamme Kooli võimlas.
  Õpilaste arv: 1/1
 3. Saalihoki nädal 5. klassi poistele (Aigar Kukk)
  Viiakse läbi saalihoki teemalised kehalise kasvatuse tunnid 5. klassi poistele.
  Õpilaste arv: 1/1
 4. Jalgpallinädal 5. klassi poistele (Aigar Kukk)
  Viiakse läbi jalgpalli erialased tunnid kehalise kasvatuse tundides kõigile 5. klassi poistele.
  Õpilaste arv: 1/1
 5. 5. klassi poiste jalgpalli turniir (Aigar Kukk)
  Korraldatakse 5. klassi poistele klasside vaheline jalgpalli turniir.
  Õpilaste arv: 1/1
 6. Käepäraste vaheditega lauaarvuti komplekteerimine (Aigar Kukk)
  Käepäraste vaheditega lauaarvuti komplekteerimine.
  Õpilaste arv: 1/1
 7. Orienteerumine Tartu Tamme staadionil 7. klassi õpilastele (Aigar Kukk)
  Valmistab ette vajalikud kaardid ja materjalid orienteerumis võistluse läbiviimiseks. Korraldab 7. klassi õpilastele Tartu Tamme staadionil orienteerumisvõistluse
  Õpilaste arv: 1/1
 8. Labürintteatri õpituba 6. klassile (Anelle Kaasik)
  Tutvustatakse labürintteatri põhimõtteid ja viiakse läbi õpituba.
  Õpilaste arv: 2/2
 9. Programmiga GeoGebra jooniste tegemine (Anneli Nellis)
  Ühe kindla teema (kolmnurk, romb, rööpkülik, ...) kohta õpikus olevatele joonestusülesannetele programmiga GeoGebra jooniste tegemine. Antud töö valimine eeldab õpilaselt hea matemaatilise mõtlemise olemasolu.
  Õpilaste arv: 1/1
 10. Kust on pärit Tartu Tamme Kooli õpetajad? (Anneli Nellis)
  Õpilane viib läbi küsitluse Tartu Tamme Kooli õpetajate seas, mille käigus uurib, kust nad pärit on.
  Õpilaste arv: 1/1
 11. 7.-9. klassi kohutuslikku kirjandust tutvustav brošüür (Anti Kadajane)
  Töö raames valmib 7.-9. klassi kohutuslikku kirjandust tutvustav brošüür, mille eesmärk on õpilastele tutvustada lühidalt kohustuslikke teoseid ja valikuvõimalusel lugemisvalikut kergendada.
  Õpilaste arv: 0/1
 12. TTK õpilaste õpiharjumused (Anti Kadajane)
  Loovtöö käigus selgitatakse välja, millised on TTK õpilaste õppimisharjumused - kus, millal, kui kaua ja kuidas õpitakse ja millised on õpitulemused. Vastuste analüüsi põhjal võiks jõuda ka järelduseni, kus ja millal on kõige parem õppida ja kuidas sellest kõige rohkem kasu saada.
  Õpilaste arv: 0/2
 13. Tartu Tamme Kooli nutimaailm (Anti Kadajane)
  Loovtöö käigus uuritakse, milliseid rakendusi ja miks vahetundides kõige rohkem kasutatakse, kui suur osa nutimaailmast on pelgalt meelelahutuslik ja kui palju nutiseadme võimalustest rakendatakse uute teadmiste saamiseks ehk õppimiseks.
  Õpilaste arv: 1/2
 14. Tartu Tamme Kooli 6. klasside õpilaste populaarsed äpid (Anti Kadajane)
  Töö käigus selgub, milliseid telefonirakendusi TTK 6. klasside õpilased kõige rohkem kasutavad ja millised rakendused on küll laste telefonides, kuid kasutust ei leia.
  Õpilaste arv: 1/1
 15. Airsofti ajalugu ka kasutamine (Ave Nigol)
  Airsofti ajalugu, kasutamine, populaarsus
  Õpilaste arv: 1/1
 16. Laulu produtseerimine (Ave Nigol)
  Õpilased loovad elektrooniliselt muusikapala
  Õpilaste arv: 2/2
 17. Liiklusvahendite kasutamine Tartu Tamme Koolis (Gady Pähklemäe)
  Õpilane viib läbi küsitluse õpilaste seas, et selgitada õpilaste hulgast välja milliseid teid ning vahendeid noored kasutavad.
  Õpilaste arv: 1/1
 18. Arvuti kasutamine Tartu Tamme Kooli 2. klassi õpilaste seas (Gady Pähklemäe)
  Õpilane uurib 2.klassi õpilaste ja nende vanemate käest, kui palju kasutavad õpilased nende arvates arvutit.
  Õpilaste arv: 1/1
 19. Vahetusõpilaste kogemused YFU programmis (Helen Parker)
  Uurimuse eemärk on uurida YFU programmi ja läbi viia intervjuusid programmis osalenud õpilastega. Uuritakse osalejate positiivsete ja negatiivsete kogemuste kohta. Uurimust ajendas autori soov ise vahetusaastale minna.
  Õpilaste arv: 1/1
 20. 5. klasside sõnavaralised teadmised (Helen Parker)
  Minu eesmärk on vaadata kas 5. klassi õpilased oskavad tõlkida paremini eesti keelest inglise keelde või inglise keelest eesti keelde.
  Õpilaste arv: 1/1
 21. Teise klassi õpilaste teadmised inglise keelest (Helen Parker)
  Uurimuse eesmärk on vaadelda teise klassi teadmisi inglise keelest.
  Õpilaste arv: 2/1
 22. Hobuse pidamine (Helen Parker)
  Uurimuse eesmärk on välja selgitada, mida tuleks teada ja millega arvestada hobuse omamisel.
  Õpilaste arv: 1/1
 23. Juhiseid algajale ratsutajale ehk kuidas hooldada hobust (Helen Parker)
  Minu loovtöö eesmärk on aidata algajaid ratsutajaid luues video, milles räägin kuidas käituda hobuse juures olles, kuidas ja millega hobust puhastada ning mis järjekorras varustust selga panna.
  Õpilaste arv: 1/1
 24. Halloweeni teemaline QR-koodi mäng (Helen Parker)
  Eesmärk on koostada ja viia läbi Halloweeni teemaline QR-koodi mäng viiendatele klassidele.
  Õpilaste arv: 1/1
 25. Déjà vu tutvustamine seitsmendatele klassidele (Helen Parker)
  Loovtöö eesmärk on tutvustada seitsmendatele klassidele mis on deja vu ja kuidas see tekib.
  Õpilaste arv: 1/1
 26. Koreograafia loomine ja selle õpetamine tantsijatele (Helen Parker)
  Loovtöö eesmärk on luua omaloominguline tantsukava ja seejärel see eakaaslastele selgeks õpetada. Kui kõigil tantsijatel on kava selge siis võetakse lõpptulemus videosse.
  Õpilaste arv: 1/1
 27. Omaloominguline laul (Hiie Kroon)
  Õpilane püüab heliloojana ise luua laulu
  Õpilaste arv: 1/1
 28. Soome kultuuri ja muusikat tutvustav tunnimaterjal (Hiie Kroon)
  Õpilane otsib materjali Soome kohta. Koostab PowerPointi ja tutvustab kuuendatele klassidele muusikatunnis. Soomet tutvustav esitlus jääb muusikaõpetajale metoodiliseks materjaliks.
  Õpilaste arv: 1/1
 29. Mis on POKS? (Hiie Kroon)
  Õpilane tutvustab poksi reegleid ja algtõdesid. Õpilane annab 9.a klassile ühe tutvustava treeningtunni. Õpilane teeb sellest kokkuvõtte ja esitleb seda 9. klassidele.
  Juhendajad on poksitreener Keijo Toomsalu ja kooli poolt H.Kroon.
  Õpilaste arv: 1/1
 30. Omaloominguline kitarrilugu (Hiie Kroon)
  Õpilane mõtleb välja meloodia ja rütmi. Meloodia ja rütmi teeb õpilane muusikaprogrammis. Mõtleb välja saateakordid. Esitlusel saadab omatehtud meloodiat ise kitarril.
  Õpilaste arv: 1/1
 31. 4.E klassi keskuste päev (Kadi Naha)
  4.e klassi lastel on võimalus osaleda erinevate valdkondade töötubades. Saab mängida, meisterdada, nuputada.
  Õpilaste arv: 1/1
 32. Matemaatiline maastikumäng (Kadi Vojevodova)
  Õpilane koostab matemaatilised ülesanded maastikumängu jaoks ning viib mängu kooli ümbruses läbi.
  Õpilaste arv: 0/2
 33. Kodutute loomade varjupaigale vajaliku kogumise aktsioon. (Kairi Möller)
  Töö eesmärk on koguda Tartu kodutute loomade varjupaigale vajalikke vahendeid ja toitu.
  Lõplik pealkiri selgumisel.
  Õpilaste arv: 1/1
 34. Füüsika või keemia teemade omandamist teotav õppemäng (Kairi Möller)
  Õpilane mõtleb välja ja teeb valmis mängu, mis aitab omandada põhikooli füüsikas või keemas õpitavaid teadmisi ja oskusi.
  Õpilaste arv: 1/3
 35. Kuidas Tartu Tamme Kooli 8. klasside õpilaste kodust kooli ja koolist koju liiguvad (Kairi Möller)
  Õpilane viib kooli 8. klasside õpilaste seas küsimustiku, milles uurib, kuidas nad tavaliselt kooli ja koolist koju liiguvad. Lisaks uurib õpilane võimalikku seoseid: jalgsi liikumine ja elamine kooli lähedal, jalgsi liikumine ja sportlikud/aktiivsed eluviisid, auto, buss ja kaugus koolist, auto, buss ja huviringide toimumise kohad. Õpilane püüab leida ka teisi samalaadseid uuringuid, millega saaks oma koolist kogutud andmeid võrrelda.
  Õpilaste arv: 1/1
 36. Kolmekäiguline õhtusöögi menüü (Kairi Möller)
  Eelnevalt tuleb uurida, milliste põhimõtete järgi kolmekäigulist menüüd koostada. Valida välja retseptid eelroaks, põhiroaks, magustoiduks. Koostada nimekiri toorainetest, mida menüü teostamiseks vaja ning valitud toidud ka valmis teha. Nt oma perele. Loovtöö käigus omandavad õpilased uusi teadmisi köögis kasutatavate töövahendite ning tehnikate kohta ning õpivad neid ka kasutama.
  Õpilaste arv: 2/2
 37. Loovtöö (Katrin Sild)
  Pealkiri täpsustub. Loovtöö raames viiakse läbi ratsutamist tutvustav tund II klassi õpilastele.
  Õpilaste arv: 1/1
 38. Matemaatiline orienteerumine 7.klassile (Katrin Sild)
  Matemaatiline viktoriin (mäng) 7.klassi õpilastele.
  Õpilaste arv: 1/1
 39. Juubelilaulupeo tagasiside poistekoorilt (Kersti Aan)
  Õpilane uurib poistekoori poistelt laulupeolaulude ettevalmistamist ja laulupeo muljeid.
  Õpilane koostab küsimused ja nende alusel uurib poistekoori poistelt muljeid laulupeost.
  Õpilaste arv: 1/1
 40. Omaloomingu salvestamine (Kersti Aan)
  Õpilane loob ja salvestab omaloomingu
  Õpilane otsib stuudio, kus omaloomingut salvestada.
  Õpilaste arv: 1/1
 41. laulupidu (Kersti Aan)
  Õpilane uurib laulupeomuljeid 8.c klassi õpilastelt
  Õpilane koostab küsimused, jaotab need vastavalt teemadele ja viib läbi küsitluse läbi 8.c klassis
  Õpilaste arv: 1/1
 42. Rauno Pehka - korvpallur ja muusik. (Kersti Aan)
  Õpilane tutvustab 8.c klassile kuulsa korvpaluuri ja muusiku tegemisi.
  Õpilane tutvustab erilist sportlast,kes korvpallikarjääri kõrvalt tegeleb edukalt ka muusikaga.
  Õpilaste arv: 1/1
 43. Lihavõttepüha. Klassihommik 3.b klassile (Kersti Loim)
  3.b klassile toimub väike pidu, kus esmalt tutvustatakse lihavõttepühade olemust, traditsioone, erinevaid nimetusi jne. Toimub munade värvimine ja lihavõttepühadega seotud mängud.
  Õpilaste arv: 1/1
 44. "Prints ja kerjus" (M. Twain) raamatu tutvustus algklassidele (Kersti Loim)
  Õpilane loeb läbi Mark Twaini raamatu "Prints ja kerjus" ning teeb sellest haarava ja põneva sisu tutvustuse noortele koolikaaslastele.
  Õpilaste arv: 1/1
 45. "Prints ja kerjus" (M. Twain) raamatu olustiku (16. sajandi Inglismaa) tutvustus algklassidele (Kersti Loim)
  Õpilane loeb läbi M. Twaini raamatu "Prints ja kerjus" ning tutvustab noortele koolikaaslastele 16. sajandi Inglismaa olustikku.
  Õpilaste arv: 1/1
 46. Illustreeritud luulekogumik (Kristel Kok)
  Õpilane koostab endale meelepärasel teemal ingliskeelse illustreeritud luulekogumiku. Kogumik koosneb vähemalt kümnest luuletusest. Kogumikus on vähemalt üks haiku, üks akrostiline luuletus (ridade esitähed moodustavad sõna), üks "I wish...." luuletus, üks cinquain.
  Õpilaste arv: 0/1
 47. Tartu Tamme Kooli 7. klasside õpilaste liikumisharjumused (Kristi Kadak)
  Õpilased uurivad, kui palju Tartu Tamme Kooli 7. klasside õpilased vabal ajal liiguvad.
  Õpilaste arv: 2/2
 48. Paanikahoogude esinemine 9. klasside õpilaste seas Tartu Tamme Kooli näitel (Kristi Kadak)
  Uuritakse, kas Tartu Tamme Kooli 9. klasside õpilastel on esinenud paanikahooge ning kui jah, siis millised need hood on ja kuidas nendega hakkama saadakse.
  Õpilaste arv: 2/2
 49. 9. klasside õpilaste eelistused edasiõppimise osas TTK näitel (Kristi Kadak)
  Õpilane viib läbi uuringu, mille eesmärk on välja selgitada, kus ja miks soovivad Tartu Tamme Kooli 9. klasside õpilased oma õpinguid jätkata.
  Õpilaste arv: 1/1
 50. Tartu Tamme Kooli 7. klasside õpilaste seas harrastatavad spordialad. (Kristi Trummal)
  Tartu Tamme Kooli 7. klasside õpilaste seas harrastatavad spordialad.
  Õpilaste arv: 1/1
 51. Toitumishäired (Kristi Trummal)
  Toitumishäired
  Õpilaste arv: 1/1
 52. Unehäired (Kristi Trummal)
  Unehäired
  Õpilaste arv: 1/1
 53. Pioneeripall (Kristi Trummal)
  Pioneeripall
  Õpilaste arv: 2/2
 54. Jahiulukid ja jahi pidamine Eestis (Kristina Villemson)
  Õpilane osaleb jahil. Uurib jahiulukeid ja Eestis kehtivaid jahi eeskirju.
  Õpilaste arv: 1/1
 55. Tartu Tamme Kooli õpilaste toitumine teises kooliastmes (Kristina Villemson)
  Õpilane koostab uurimustöö toitumisest.
  Õpilaste arv: 1/1
 56. Modernse kirjutuslaua disainimine ja valmistamine epoksiidvaigust (Kristina Villemson)
  Õpilane disainib endale kirjutuslaua ja teostab enda idee.
  Õpilaste arv: 1/1
 57. Animatsiooni loomine (Kristina Villemson)
  Õpilane loob ise animatsiooni.
  Õpilaste arv: 1/1
 58. Tartu Tamme Kooli õpilaste nutiseadmete kasutamine (Kristina Villemson)
  Õpilane uurib, kui palju ja millisteks tegevusteks kasutavad õpilased nutiseadmeid.
  Õpilaste arv: 1/1
 59. Animatsiooni loomine (Kristina Villemson)
  Õpilane loob ise animatsiooni.
  Õpilaste arv: 1/1
 60. Töölehed õues õppeks 6. klassile (Külli Talpsepp)
  Õpilane koostab vähemalt 4 töölehte ja viib läbi ühe tunni.
  Õpilaste arv: 0/1
 61. Töölehed õues õppeks 5. klassile (Külli Talpsepp)
  Koostab vähemalt 4 töölehte ja viib läbi ühe tunni
  Õpilaste arv: 0/1
 62. Tartu Tamme Kooli 3. ja 9. klassi liikumisharjumuste võrdlus (Liina Ansberg)
  Kasutatakse sammulugemisäppi ja küsitlust õpilaste liikumisharjumuste kaardistamiseks. Kahe klassi võrdlus.
  Õpilaste arv: 0/1
 63. Tartu Tamme Kooli 4. klassi õpilaste teadmised tubakatoodede kahjulikkusest (Liina Ansberg)
  Loovtööga uurib õpilane, millised on teadmised/hoiakud 4. klassi õpilastel seoses tubakatoodetega.
  Õpilaste arv: 0/1
 64. Depressioon ja ärevus (Liina Ansberg)
  Depressiooni ja ärevuse teemaline euurimustöö. Küsitletakse 8.klasse.
  Õpilaste arv: 1/1
 65. Kooliorienteerumise üritus (Liina Ansberg)
  Õpilased korraldavad koolis orienteerumise ürituse.
  Õpilaste arv: 2/2
 66. Tartu linna sillad (Liina Ansberg)
  Õpilane kaardistab Tartu linna sillad. Teeb nendest pildid. Lisab tööle teoreetilise materjali.
  Õpilaste arv: 1/1
 67. Rahvakalendri tähtpäeva tähistamise korraldamine Tamme Koolis (Liis Kaasik)
  Õpilased valivad sobiva rahvakalendri tähtpäeva ning korraldavad selle teemalise ürituse Tamme Koolis. Tegu võib olla näiteks tähtpäevale kohaste mängudega mänguvahetunniga.
  Õpilaste arv: 2/2
 68. Avastusmäng "Eesti 100 aaret" (Ly Siniväli)
  Õpilane registreerib end mängu mängima ning leiab suve jooksul üles mõned aarded (nt ühe või mitme maakonna aarded)
  Õpilaste arv: 0/1
 69. Loovtöö (Ly Siniväli)
  Õpilane kasvatab taime tavalises mullas ja Click and Grow taimekassettides ning jälgib taime kasvu erinevas keskkonnas.
  Õpilaste arv: 1/1
 70. Raagritsikas lemmikloomana (Ly Siniväli)
  Õpilane uurib raagritsikate kohta ning võtab need endale lemmikloomaks. Aasta vältel jälgib raagritsikate käitumist, kasvu ning toitumist.
  Õpilaste arv: 0/1
 71. Merereostus (Ly Siniväli)
  Õpilane tutvustab 7. klassidele merereostust. Selle teket ja põhilisi tagajärgi.
  Õpilaste arv: 1/1
 72. Loomakaitse ja väärkohtlemine (Ly Siniväli)
  Õpilane tutvustab kaasõpilastele loomakaitset ja väärkohtlemist. Õpilane viib läbi uuringu koduloomade väärkohtlemise kohta.
  Õpilaste arv: 1/1
 73. Töötuba 7. klassidele (Ly Siniväli)
  Õpilane viib läbi töötoa 7. klassidele
  Õpilaste arv: 1/1
 74. Mardipäev 3.b klassile (Maie Tuudelepp)
  Korraldada 3.klassiga tähtpäevaline üritus.
  Õpilaste arv: 1/1
 75. Prügi ja taaskasutus (Malle Pehk)
  Uurimustöös soovitakse uurida õpilaste teadlikust taaskasutuse võimalustest.
  Õpilaste arv: 1/1
 76. Matemaatika õppemäng 2. klassi õpilastele (Malle Pehk)
  Praktilise töö tulemusel valmib matemaatika õppemäng 2. klassile.
  Õpilaste arv: 1/1
 77. Raamatud minu perekonna elus (Margit Ninn)
  Mida keegi peres loeb?
  Õpilaste arv: 1/1
 78. Kodutöödele kuluv aeg (Margit Ninn)
  Kui kaua aega kulub kodutöödele?
  Õpilaste arv: 1/1
 79. Näidend (Margit Ninn)
  Väikestele näidendi õpetamine
  Õpilaste arv: 1/1
 80. Legendid Tartust (Margit Ninn)
  Õpilane uurib Tartu kohta käivaid legende ja koostab kogumiku.
  Õpilaste arv: 1/1
 81. Tartu Tamme kooli kuuendate klasside õpilaste reisiharjumused (Margot Semilarski)
  Õpilane viib läbi küsitluse Tartu Tamme kooli kuuendate klasside seas, et selgitada välja nende reisiharjumused.
  Õpilaste arv: 1/1
 82. Tartu Tamme kooli seitsmendate klasside õpilaste reisiharjumused (Margot Semilarski)
  Õpilane viib läbi küsitluse Tartu Tamme kooli seitsmendate klasside seas, et selgitada välja nende reisiharjumused.
  Õpilaste arv: 1/1
 83. Georg Ots 100 (Mariann Virkhausen)
  21. märtsil 2020 möödub 100 aastat nimeka laulja, Georg Otsa sünnist. Loovtöö on osalt uurimuslik (materjali kogumine) ja osalt praktiline (G.Otsa tutvustamine klassile).
  Õpilaste arv: 0/1
 84. Staar (Mariann Virkhausen)
  Õpilane kirjutab loovtöö oma lemmiklauljast, ansamblist või heliloojast ning tutvustab seda vähemalt 1-le klassile. Töö on osalt uurimuslik (materjali kogumine) ja teisalt praktiline (tutvustamine klassile).
  Õpilane võib teema ise valida või nõu saamiseks pöörduda õpetaja poole
  Õpilaste arv: 0/1
 85. Halloween. Temaatiline tund 4.c ja 4.ab klassidele. (Merli Leemet)
  Toimub temaatiline tund, kus tutvustatakse Halloweeni püha tausta, kombeid jmt ning viiakse läbi vastavat sõnavara tutvustavaid mänge ja tegevusi.
  Õpilaste arv: 0/2
 86. Spelling Bee võistluse korraldamine 4. ab ja 4.c klassile (Merli Leemet)
  Spelling Bee võistluse ette valmistamine ja läbi viimine 4.ab ja 4.c inglise keele rühmadele inglise keele tunni raames. Selleks õpilane tutvub 4. klassis õpitava sõnavaraga ning koostab võistluseks sobiliku sõnavara nimekirja. Koostab õpilastele võistluse reeglid ja tutvustab neid ning viib ka ka võistluse läbi erinevates (vähemalt kahes) rühmas ja selgitab välja parimad. Lisaks uurib õpilane eelnevalt antud võistluse taustainformatsiooni (kus selliseid võistlusi läbi viiakse ja mis tingimustel jmt)
  Õpilaste arv: 0/1
 87. Nutiseadmete kasutamine (pealkiri täpsustub) (Merli Leemet)
  Loovtöö raames uuritakse õpilaste nutiseadmete kasutamist erinevatest aspektidest lähtuvalt. Nt mis vanuses sai laps endale päris oma nutiseadme, mis tegevusi ta nutiseadmega teeb, millised seadmed on kodus kasutusel ning kas või millised reeglid on kodus nutiseadmete kasutamiseks jne.
  Mis vanuses õpilaste hulgas uuring läbi viiakse, veel täpsustub.
  Õpilaste arv: 2/2
 88. Kreeka toidukultuur (Piia Rand)
  Töös tuleks käsitlemisele Kreeka rahvustoidud, lauakombed, maa tutvustus.
  Õpilaste arv: 1/1
 89. Sadulatekk (Piia Rand)
  Õpilane valmistab sadulateki vastavalt oma hobuse mõõtudele
  Õpilaste arv: 1/1
 90. Depressioon (Piret Laanesoo)
  Viiakse läbi teemat tutvustav tund 7.klassidele.
  Õpilaste arv: 1/1
 91. Fotograafia (Piret Laanesoo)
  Ühendatakse huvi tehnika vastu ja fotograafia.
  Õpilaste arv: 1/1
 92. Sotsiaalne ärevushäire (Piret Laanesoo)
  Viiakse läbi teemat tutvustav tund 7.klassidele.
  Õpilaste arv: 1/1
 93. 8.klasside teadlikkus mokatubaka kahjulikkusest (Piret Laanesoo)
  Õpilane viib läbi teemapõhise uurimuse.
  Õpilaste arv: 1/1
 94. Tartu Tamme kooli õpilaste liikumisharjumused ja rahuololu eluga (Reesi Penu)
  Õpilane uurib loovtöös TTK õpilaste liikumisharjumusi ja seoseid eluga rahuloluga.
  Õpilaste arv: 1/1
 95. TTK klassidevahelise turniiri korraldamine ultimate frisbees (Reigo Pihlak)
  Õpilased viivad läbi ultimate frisbee turniiri, mille eelduseks on eelnevalt samateemaliste tundide läbiviimine. Eelnevalt valmistavad õpilased ette tunnid ja harjutusvara ning õpivad kohtuniku rolli.
  Õpilaste arv: 1/2
 96. TTK individuaalne sisesõudevõistlus (Reigo Pihlak)
  Õpilane viib läbi sisesõudevõistluse 6.-9. klassidele. Õpilane täidab protokollid ja autasustab iga klassiastme kolme paremat tüdrukut ja kolme parimat poissi.
  Õpilaste arv: 1/1
 97. TTK klassidevahelise korvpalliturniiri 9 klasside poistele (Reigo Pihlak)
  Õpilased korraldavad 9 klasside poistele klassidevahelise korvpalliturniiri. Tegelevad teavitustööga, organiseerivad kohtunikud, osalejad, ajakava, turniiri tabeli ja autasustamise.
  Õpilaste arv: 2/2
 98. Ultimate frisbee kehalise kasvatuse tunnis (Reigo Pihlak)
  Õpilane õpetab kehalise kasvatuse tunni raames Ultimate frisbee mängu, selle reegleid ja põhimõtet.
  Õpilaste arv: 1/1
 99. Lihashooldus (Reigo Pihlak)
  Õpilane koostab uurimusliku sisuga töö sportlase lihashooldusest füsioterapeudi kaasabil. (treeningu järgselt, võistlustel jne)
  Õpilaste arv: 1/1
 100. TTK klassidevahelise rahvastepalliturniiri korraldamine 3.klasside poistele (Reigo Pihlak)
  Õpilane korraldab 3. klasside poistele (4 paralleeli) rahvastepalliturniiri. Organiseerib autasustamise, kohtunikud ja teavitustöö.
  Õpilaste arv: 1/1
 101. Omaloominguline teatmeteos (Sigrit Jermoškin)
  Omaloominguline teatmeteos erinevate väljamõeldud olendite kohta. Teatmeteos on õpilaste väljamõeldud, kirjutatud inglise keeles ning illustreeritud.
  Õpilaste arv: 2/2
 102. TTK kuuendate klasside õpilaste inglise keele igapäevane kasutamine (Sigrit Jermoškin)
  Uuring Tamme Kooli kuuendate klasside inglise keele igapäevase kasutuse kohta. Kui palju ja kus nad seda kõige rohkem kasutavad.
  Õpilaste arv: 1/1
 103. 5. klasside õpilaste tervislik eluviis (Silja Tammi)
  5. klasside õpilaste tervislik eluviis.
  Õpilaste arv: 1/1
 104. 5. klassi õpilaste kehakaalu ja pikkuse seos (Silja Tammi)
  5. klassi õpilaste kehakaalu ja pikkuse seose uurimine.
  Õpilaste arv: 2/2
 105. teema täpsustub (Sirje Paju)
  Ette valmistada 2x10 QUIZZ ja 2x10 kordamisküsimust KAHOOT keskkonnas ja võrrelda millisel juhul kinnistus läbitud materjal paremini, kasutades õpilastele antud küsimustikku. Töö on praktiline ja põhineb 6-ndas klassis kasutusel oleva õpiku "English in Mind 1 " Unit 3 ja 4 põhjal. Õpilane saab ise oma töö tunnis läbi viia.
  Õpilaste arv: 1/1
 106. Ekskursioon Toomemäel. (Sirje Tamming)
  Õpilane otsib infot Toomemäel asuvate hoonete ja skulptuuride kohta ja korraldab ekskursiooni meie kooli 5. klassi õpilastele.
  Õpilaste arv: 1/1
 107. Mardi- ja kadripäeva tutvustav klassiõhtu 2.c klassile (Tiina Kirs)
  Läbi viia mardi- ja kadripäeva teemaline klassiüritus, kus tutvustatakse mardi- ja kadripäeva kombeid, mänge ja laule.
  Võib läbi viia ka 2 õpilast.
  Õpilaste arv: 2/2
 108. Globaalse soojenemise tagajärjed ja ennetamine (Tiina Orgel)
  Globaalse soojenemise tagajärgedest ja ennetamisest.
  Õpilaste arv: 1/1
 109. Vetika leidumine kraanivees (Tiina Orgel)
  Praktiline töö - uurida, kas vetikaid leidub Tartu kraanivees, kaevuvees. Vaadelda vajaminevaid tingimusi,et vetikad saaksid kasvada jms
  Õpilaste arv: 1/1
 110. Spordiviktoriin 7.-8. klassi õpilastele (Tiina Tooding)
  Viiakse läbi spordiviktoriin.
  Õpilaste arv: 1/1
 111. Spordiviktoriin 5.-6. klassi õpilastele (Tiina Tooding)
  Viiakse läbi spordiviktoriin
  Õpilaste arv: 1/1
 112. Pioneeripalli võistlused 7. ja 6. klassi tüdrukutele (Tiina Tooding)
  Õpilane korraldab võitlused.
  Õpilaste arv: 1/1
 113. Tantsukava koostamine (Tiina Tooding)
  Õpilane koostab tantsukava
  Õpilaste arv: 1/1
 114. Tantsukava koostamine (Tiina Tooding)
  Õpilane koostab tantsukava.
  Õpilaste arv: 0/1
 115. Diplomite generaator (Urmas Buhvestov)
  Programmeeritakse valmis veebiliides .pdf vormingus diplomite genereerimiseks ja väljastatud diplomite autentsuse kontrollimiseks.
  Eeldab varasemat programmerimise kogemust.
  Õpilaste arv: 0/1
 116. Vektorgraafiliste piltide virtuaalne näitus (Urmas Buhvestov)
  Õpilane loob vektorgraafika vahenditega kümmekond eriilmelist pilti kasutades võimalikult palju erinevaid Inkscape tööriistu ja esitab need enda veebilehel näitusena. Teoreetilises osas tutvustatakse programmi Inkscape. Pilte kirjeldatakse nii kunstilisest kui tehnilisest vaatevinklist.
  Õpilaste arv: 0/1
 117. Veebileht (Urmas Buhvestov)
  Kujundada terviklik veebileht, mis vastaks HTML5.2 ja CSS3 reeglitele.
  Õpilaste arv: 0/1
 118. Mööblieseme restaureerimine (Valentina Urb)
  Õpilane restaureerib mööblieseme(tooli, kapi vm)
  Õpilaste arv: 1/1
 119. Loovtants (Viivika Keskküla)
  Õpilane loob ise koreograafia ning valmib tantsuvideo.
  Õpilaste arv: 1/1
 120. Kunst (Viivika Keskküla)
  Teema täpsustub
  Õpilaste arv: 1/1
 121. Sauna restaureerimine (Viivika Keskküla)
  Õpilane restaureerib sauna.
  Õpilaste arv: 1/1
 122. Värvipsühholoogia (Viivika Keskküla)
  Õpilane teostab uurimuse värvipsühholoogia teemal.
  Õpilaste arv: 1/1
 123. Nukuriiete õmblemine (Ülle Reinson)
  Nukule riiet disainimine ja õmblemine kingituseks mõnele lasteaiarühmale.
  Õpilaste arv: 0/1
 124. Praktiline loovtöö (Ülle Ruul)
  Teema selgub
  Õpilaste arv: 1/1

Tehnilisi märkusi tööde esitamisest