[logo]

Vesi peale?

Tiigrihüppe Sihtasutuse logo
"Vesi peale?" on loodusteaduslik telemaatikaprojekt Eesti 9.-12. klasside õpilastele. Tiigrihüppe SA toel Tamme Gümnaasiumist korraldatav projekt tegeleb käimlate loodusteadusliku, sotsiaalse ning tehnoloogilise (science-technology-society) külgede uurimisega. Õpilasrühmad avaldavad oma loomingulisi võimeid, koguvad ja õpivad esitama teadmisi mitmesuguste teabeallikaste baasil, süvendavad koostöö- ning arvutioskusi.


Kontakt korraldajatega: vpadmin@tamme.tartu.ee