Tartu Tamme Kool

Tartu Tamme Kool on Tartu Tammelinnas asuv muusika- ja looduskallakuga põhikool. Kool asub Tammelinnas aadressil Tamme pst 24a alates 1964. aastast ja on Tartu Tamme Gümnaasiumi põhikooliosa õigusjärglane augustist 2015.

Tamme Kooli logo

Tamme pst 24a, Tartu linn, 50404 Tartu linn
Telefon: 746 1728
E-mail: kool@tamme.tartu.ee

 

Teadetetahvel

Vestlused tulevasse 1. muusikaklassi

Muusikaklass komplekteeritakse vestluste alusel lastest, kellele ARNO on määranud Tartu Tamme Kooli elukohajärgseks kooliks.

Vestlused muusikaklassi soovijatele toimuvad esmaspäeval 18.03.19 kell 15.00 kuni 18.00 (teile sobival ajal, eelregistreerimiseta). Lapsega vestlevad klassiõpetaja ja muusikaõpetaja.

Individuaalse vestluse käigus muusikaõpetajaga hinnatakse järgmisi komponente:

  • rütmitaju (rütmi järgi koputamine);
  • laulmine klaveri järgi;
  • ühe vabalt valitud laulu esitamine.

Vastuvõtu täpsemad tingimused 1. klassidesse leiab siit.

Otsime õpetajaid

Tartu Tamme Kool võtab konkursi korras tööle:

  • matemaatikaõpetaja (1 ametikoht);
  • eripedagoog-logopeed (0,5 ametikoht).

Kandideerimiseks esitada aadressil kool@tamme.tartu.ee või Tartu Tamme Kooli kantseleisse Tamme pst 24a hiljemalt 08. aprilliks 2019 järgmised dokumendid:

  • kandideerimise avaldus;
  • CV;
  • kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad

Täiendav informatsioon telefonil 746 1730 (õppealajuhataja Karmen Adov) või 746 1728 (juhiabi Marge Neltsas).

Geograafia piirkondlik olümpiaad

Geograafiaolümpiaadi Tartu piirkonnavoorus saavutasid väga häid tulemusi järgmised õpilased: 7.c klassi õpilane Artur Lauk - 5. koht, 8.d klassi õpilane Thomas Tennisson - 5. koht, 8.e klassi õpilane Elerin Ross - 9. koht ja 9.a klassi õpilane Vesta Selg - 7. koht.