Tartu Tamme Kool

Tartu Tamme Kool on Tartu Tammelinnas asuv muusika- ja looduskallakuga põhikool. Kool asub Tammelinnas aadressil Tamme pst 24a alates 1964. aastast ja on Tartu Tamme Gümnaasiumi põhikooliosa õigusjärglane augustist 2015.

Tamme Kooli logo

Tamme pst 24a, Tartu linn, 50404 Tartu linn
Telefon: 746 1728
E-mail: kool@tamme.tartu.ee

 

Teadetetahvel

Otsime klassiõpetajat

Tartu Tamme Kool võtab konkursi korras tööle klassiõpetaja. Ametikoha suurus 1,0.

Kandideerimiseks esitada aadressil kool@tamme.tartu.ee või Tartu Tamme Kooli kantseleisse Tamme pst 24a hiljemalt 06. juuniks 2019 järgmised dokumendid:

  • kandideerimise avaldus;
  • CV;
  • kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad

Täiendav informatsioon telefonil 746 1730 (õppealajuhataja Karmen Adov) või 746 1728 (juhiabi Marge Neltsas).

Bioloogiaolümpiaadi lõppvoor

17. - 18. mail toimus bioloogiaolümpiaadi lõppvoor Luual. Meie koolist oli lõppvooru kutsutud 9.a klassi õpilane Vesta Selg, kes saavutas parimad tulemused teoorias ja zooloogias ning sai 9. klassi arvestuses I koha.

Alates 2. maist muutub mobiilikasutuse kord koolis

1.-4. klassi õpilased tohivad koolis mobiili kasutada ainult õpetaja nõusolekul.

5.-9. klassi õpilastele kehtivad järgmised mobiilikasutuse piirangud:

  • kõikides kehalise kasvatuse ruumides, sh võimlas ja ujulas;
  • III korrusel (sh aulas);
  • II korrusel pehme mööbliga alal;
  • söögisaalis;
  • trepikodades;
  • WC-des.
  • Õppetundides asub mobiil üldreeglina koolikotis, va õpetaja lubatud erijuhtudel.

Piirangud kehtivad igal koolipäeval alates 8.00 kuni 17.00.

Loodusteaduste võistlus “100 minutit AHAA-d”

Mõned päevad enne kevadise vaheaja algust (17. aprillil)  toimus Tartu Forseliuse Koolis esimest korda ülelinnaline 8. klassidele mõeldud loodusainete võistlus „100 minutit ahhaad“.  Osalema olid oodatud 4-liikmelised võistkonnad. Võistlus oli mitmekülgne ja meeleolukas. Lahendada tuli nuputamist ning oskusi nõudvaid  keemia, bioloogia, geograafia ja füüsika teemalisi praktilisi kui teoreetilisi ülesandeid.

 
Meie kooli esindas võistkond koosseisus: Elerin Ross, Kauri Ilves, Morten Ulp ja Martin Kont, kes tõid koju võistluse 1. koha. Noored olid tublid ja nutikad!