Tartu Tamme Kool

Kaheksandate klasside looovtööd

Põhikooli lõpetamiseks peab iga õpilane kaitsma loovtöö. Tartu Tamme Koolis tehakse seda 8. klassis.

Täpsemalt saate loovtöö teema valiku, juhendamise, töö koostamise ja hindamise kohta lugeda kooli õppekava väljavõttest või Rigne Znamenski juhendist.

Kui ühelt autorilt on ilmunud ühel aastal rohkem kui üks töö, siis lisatakse nii kasutatud kirjanduse loetellu kui ka viitesse aastaarvu järele (vaheta) tähed a,b, ... erinevate tööde eristamiseks. Kui aastaarvu ei ole teada, siis jätta lühendi n.d ja tähe vahele üks sisetühik (ctrl+shift+tühik)).

Tähtajad 2018/2019

Tehnilisi märkusi tööde esitamisest

Õpilasele

Siit leiate valdkondade kaupa teemad, mis on õptajad õpilastele välja pakkunud. Kuna üks teema võib kuuluda mitmesse valdkonda, siis leiate mõne teema ka mitu korda. Teemad võivad töö käigus koostöös juhendajaga muutuda.

Kui te ei leia endale sobivat teemat, siis võite julgelt enda teema välja pakkuda mõnele õpetajale enda äranägemise järgi. Kui õpetaja on nõus antud teemat juhendama, siis lisab ta selle siia lehele.

 

Matemaatika

 1. Õuesõpe 6.ja 7. klassis
  Tutvustus:
  Juhendatavad peaksid kummagi klassi jaoks koostama vähemalt 4 töölehte nelja erineva tunni jaoks. Reaalselt peaks ise läbi viima ühe tunni
  Juhendaja:
  Külli Talpsepp
  Maksimaalne õpilaste arv: 2
 2. Matemaatiline kuldvillak 5. klassile
  Tutvustus:
  Eesmärgiks on luua 5. klassile matemaatiline kuldvillak, mida saaks kasutada konkreetse teema kinnistamiseks, kuid sisaldaks ka lõbusaid loogikaülesandeid.
  Juhendaja:
  Anneli Nellis
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Markus Arras (8b)
 3. Matemaatiline kuldvillak 7. klassile
  Tutvustus:
  Eesmärgiks on luua 7. klassile matemaatiline kuldvillak, mida saaks kasutada konkreetse teema kinnistamiseks, kuid sisaldaks ka lõbusaid loogikaülesandeid.
  Juhendaja:
  Anneli Nellis
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Sander Zirel (8b)
 4. Peastarvutamise võistlus 6. klassidele
  Tutvustus:
  Õpilane koostab ülesanded ning viib läbi peastarvutamise võistluse.
  Juhendaja:
  Getriin Aaviste
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Andreas Avameri (8b)
 5. Matemaatiline viktoriin 4. klassidele
  Tutvustus:
  Õpilane koostab ja viib läbi matemaatilise viktoriini 4. klasside õpilaste seas.
  Juhendaja:
  Tauri Viil
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Kristo Kontse (8b)
 6. Teadmisterohke matemaatikatund 4. klassis
  Tutvustus:
  Praktilise töö tegija koostab erinevaid ülesandeid, kus lisaks arvutamisoskusele areneb ka õpilaste silmaring ning õppetöö toimub nö koolipingist väljas. Töö hõlmab ka õpilaste juhendamist koostatud ülesannete lahendamisel.
  Juhendaja:
  Ülle Ruul
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Kaspar Gubar (8c)
 7. Matemaatilised töölehed
  Tutvustus:
  Õpilane koostab 7. klassile töölehti ratsionaalarvudega arvutamise kohta.
  Juhendaja:
  Ülle Reinson
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Jonathan Astmäe (8d)
 8. Matemaatiliste tekstülesannete kogumik "Tamme Kool 100"
  Tutvustus:
  Õpilane kogub andmed ja koostab tekstülesanded 7.klassile. Viib läbi ühe tunni.
  Juhendaja:
  Katrin Sild
  Maksimaalne õpilaste arv: 2
 9. Minu õpetajate lemmikretseptid
  Tutvustus:
  Õpilane kogub õpetajatelt retseptid, valmistab toidud, fotografeerib tulemust ja koostab retseptiraamatu.
  Juhendaja:
  Katrin Sild
  Maksimaalne õpilaste arv: 2

Sotsiaalained

 1. TTK õpilaste lugemisharjumused
  Tutvustus:
  Loovtöö käigus uuritakse, kui palju, mida ja miks põhikooli vanema astme õpilased loevad.
  Märkused:
  Hüpotees on, et lugemine ei ole enam laste seas populaarne ning vabatahtlikult enam raamatuid eriti ei loeta. Loovtöö peaks uurima hüpoteesi paikapidavust ning välja selgitama põhjused, miks see nii on.
  Juhendaja:
  Anti Kadajane
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Gerda Jäe (8c)
 2. Tartu Tamme Kooli 7. klassi õpilaste äpp`ide kasutussagedus
  Tutvustus:
  Õpilane uurib Tartu Tamme Kooli 7. klassi õpilaste erinevate äpp`ide kasutussagedust ning selgitab välja kõige populaarsemad äpid.
  Märkused:
  Uurimuslik loovtöö
  Juhendaja:
  Rigne Znamenski
  Maksimaalne õpilaste arv: 2
  Teema on valinud:
  Sandra Pärn (8b)
 3. Sõbrapäevale pühendatud tegevus Tartu Tamme Koolis
  Tutvustus:
  Töö sisuks on mõelda välja ja viia läbi ülekooliline Sõbrapäevaga seotud tegevus koolis. Töö teoreetilises osas tuleks tutvustada sõbrapäeva/valentinipäeva ajalugu ja kombeid ning praktilises osas töötada vastavalt teoreetilisele osale välja tegevus, mida viia läbi kooliperele 14. veebruaril.
  Juhendaja:
  Liis Kaasik
  Maksimaalne õpilaste arv: 2
 4. Rahvakalendri tähtpäeva tähistamine
  Tutvustus:
  Valida Eesti Rahvakalendri tähtpäevade andmebaasist endale huvipakkuv rahvakalendri tähtpäev. Töö teoreetilises osas tuleks kirjeldada antud tähtpäeva ajalugu ja kombeid. Praktilises osas ette valmistada ja läbi viia tähtpäeva tähistamiseks sobilik tegevus näiteks oma klassikaaslastega või mõne teise klassiga.
  Juhendaja:
  Liis Kaasik
  Maksimaalne õpilaste arv: 2
 5. Enesevigastamine, põhjused, seosed -
  Tutvustus:
  küsitlus 7 klassidele
  Juhendaja:
  Mare Häidberg
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Emma Kuuse (8c)
 6. Koer lemmikloomana
  Tutvustus:
  Sisu kujuneb loovtöö käigus.
  Juhendaja:
  Liina Ansberg
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Roberta Rosenblatt (8c)
 7. Tartu Tamme Kooli 7.-9. klassi õpilaste arvamused ja hoiakud seoses e-sigaretiga
  Tutvustus:
  Millised on õpilaste teadmised e-sigareti kohta. Milline on suhtumine ja arvamus e-sigarettide kasutajate suunas.
  Juhendaja:
  Liina Ansberg
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
 8. Tartu Tamme Kooli 5. klassi õpilaste äpp`ide kasutussagedus
  Tutvustus:
  Õpilane uurib Tartu Tamme Kooli 5. klassi õpilaste erinevate äpp`ide kasutussagedust ning selgitab välja kõige populaarsemad äpid.
  Juhendaja:
  Rigne Znamenski
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
 9. Tartu Tamme Kooli 7. klassi õpilaste väärtushinnangud
  Tutvustus:
  Väärtused on inimese sisemised tõekspidamised, mis näitab, mida inimene hindab ja oluliseks peab. Uurimistöö käigus selguvad õpilaste jaoks olulised väärtused.
  Juhendaja:
  Anti Kadajane
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Kertu Mölder (8c)
 10. Tartu Tamme Kooli 8. klassi õpilaste väärtushinnangud
  Tutvustus:
  Väärtused on inimese sisemised tõekspidamised, mis näitab, mida inimene hindab ja oluliseks peab. Uurimistöö käigus selguvad õpilaste jaoks olulised väärtused.
  Juhendaja:
  Anti Kadajane
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Artur Rallmann (8c)
 11. Tartu Tamme kooli õpilaste emotsionaalse enesetunde mõõtmine ja teadlikkus abi leidmisel
  Tutvustus:
  Uurida küsimustiku abil, milliseid vaimse tervise sümptomeid esineb Tartu Tamme kooli õpilastel ja kui suures ulatuses. Lisaks uurida õpilaste teadlikkust abi saamisel/leidmisel. Teemat saab vastavalt õpilase huvile laiendada, kitsendada, konkretiseerida.
  Juhendaja:
  Reesi Penu
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Laura Rand (8e)
 12. Küsitlus keele kasutuse kohta
  Tutvustus:
  Küsitlus 5. klassidele, mis uurib , millist keelt kodudes räägitakse, millisest rahvusest on õpilased ja kuidas see mõjutab keelekasutust
  Juhendaja:
  Külli Talpsepp
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Artur Mekk (8e)
 13. Arvutimängud 5. klassis
  Tutvustus:
  Koostöös õpilased selgub täpsem loovtöö.
  Juhendaja:
  Rigne Znamenski
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
 14. Valentinipäevateemaline klassiõhtu
  Tutvustus:
  Valentinipäevateemalise klassiõhtu korraldamine 5.a klassile
  Juhendaja:
  Sigrit Jermoškin
  Maksimaalne õpilaste arv: 2
  Teema on valinud:
  Diana-Ly Erik (8a), Aia Adele Narits (8a)
 15. TTK seitsmendate klasside teadmised ravimite valmistamisest
  Tutvustus:
  Uuring TTK seitsmendate klasside õpilaste teadmistest seoses ravimitega (nende valmimine, tootmine)
  Juhendaja:
  Sigrit Jermoškin
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Christofer Lepaste (8a)
 16. Ekskursioon Tartu vanalinnas
  Tutvustus:
  Õpilane tutvustab Tartu vanalinna meie kooli mõne %. klassi õpilastele, otsides enne infot tähtsamate ehitiste kohta
  Juhendaja:
  Sirje Tamming
  Maksimaalne õpilaste arv: 2
  Teema on valinud:
  Andre Möller (8d), Alan Tšekunda (8d)
 17. Mardipäev
  Tutvustus:
  Korraldada mardipäevateemaline klassiõhtu 4.c klassis. Tutvustada mardipäeva kombeid, koostada viktoriin ja läbi viia lõbusaid mänge.
  Juhendaja:
  Kaja Kiho
  Maksimaalne õpilaste arv: 2
 18. Matemaatiliste tekstülesannete kogumik "Tamme Kool 100"
  Tutvustus:
  Õpilane kogub andmed ja koostab tekstülesanded 7.klassile. Viib läbi ühe tunni.
  Juhendaja:
  Katrin Sild
  Maksimaalne õpilaste arv: 2
 19. Loovtöö
  Tutvustus:
  Õpilane valib endale sobiliku teema.
  Juhendaja:
  Liina Ansberg
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Enrike Eensalu (8c)
 20. Loovtöö
  Tutvustus:
  Loovtöö sisu koostamisel.
  Juhendaja:
  Liina Ansberg
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Kaarel Papsejev (8a)
 21. Tartu Tamme Kooli 5. klassi õpilaste äpp`ide kasutussagedus
  Tutvustus:
  Õpilane uurib Tartu Tamme Kooli 5. klassi õpilaste erinevate äpp`ide kasutussagedust ning selgitab välja kõige populaarsemad äpid.
  Juhendaja:
  Anti Kadajane
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Heliisa Johanna Plumberg (8c)
 22. Arvutimängud 5. klassis
  Tutvustus:
  Koostöös õpilased selgub täpsem loovtöö.
  Juhendaja:
  Anti Kadajane
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Markus Müürsepp (8a)

Eesti keel ja kirjandus

 1. TTK õpilaste lugemisharjumused
  Tutvustus:
  Loovtöö käigus uuritakse, kui palju, mida ja miks põhikooli vanema astme õpilased loevad.
  Märkused:
  Hüpotees on, et lugemine ei ole enam laste seas populaarne ning vabatahtlikult enam raamatuid eriti ei loeta. Loovtöö peaks uurima hüpoteesi paikapidavust ning välja selgitama põhjused, miks see nii on.
  Juhendaja:
  Anti Kadajane
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Gerda Jäe (8c)
 2. Valmistub esimene mängija
  Tutvustus:
  Raamatu ja filmi võrdlus, küsitlus päris- ja virtuaalkoolist.
  Juhendaja:
  Margit Ninn
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Anete Kütt (8d)
 3. Kadripäev
  Tutvustus:
  3. b klassile tuleb korraldada lõbud kadripäevateemaline pidu / karneval. Tutvustada selle rahvakalendri tähtpäeva kombestikku ning koos õppida ära väike kava, millega võiks tänapäeval kadrisanti jooksma minna.
  Märkused:
  Praktiline osa ehk karneval / pidu toimuks 21. või 22. novembril.
  Juhendaja:
  Kersti Loim
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
 4. 7.-9. klassi kohutuslikku kirjandust tutvustav brošüür
  Tutvustus:
  Töö raames valmib 7.-9. klassi kohutuslikku kirjandust tutvustav brošüür, mille eesmärk on õpilastele tutvustada lühidalt kohustuslikke teoseid ja valikuvõimalusel lugemisvalikut kergendada.
  Juhendaja:
  Anti Kadajane
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
 5. Loovtöö
  Tutvustus:
  Töö eesmärk on millegi loomine, valmistamine, esitamine. Õpilane esitab ise täpsema teema lähtuvalt oma huvist. Tegemist on praktilise loovtööga.
  Juhendaja:
  Anu Uusmaa
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
 6. Luulekogu
  Tutvustus:
  Õpilane mõtleb välja luuletused ja koostab luulekogu.
  Juhendaja:
  Kristi Kadak
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Annabel Aarla (8e)
 7. Vanasõnade ja kõnekäändude mõistmine ja tõlgendamisoskus
  Tutvustus:
  Töö raames uuritakse, kuidas mõistavad tänapäeva noored vanu kõnekäände ning vanasõnu.
  Juhendaja:
  Anti Kadajane
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Ann Marleen Varul (8c)
 8. Jõulukombed meilt ja mujalt 4. klassile
  Tutvustus:
  Jõulukuu hommikupoolik 4. klassi õplastele, kus räägitakse erinevatest jõulukommetest, meisterdatakse, kaunistatakse piparkooke, õpitakse mõni tore jõululuuletus või laul jms
  Juhendaja:
  Ülle Ruul
  Maksimaalne õpilaste arv: 3
  Teema on valinud:
  Chrislin Aasna (8c)
 9. 100 luuletust Eestile
  Tutvustus:
  Õpilane otsib eesti luuletajate luuletusi Eestist ja koostab kogumiku.
  Juhendaja:
  Margit Ninn
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Anu Saks (8d)

Võõrkeeled

 1. Halloweeni õhtu 3.b klassile
  Tutvustus:
  Tuleb läbi viia meeleolukas Halloweeniteemaline klassiõhtu. Lastele räägitakse, mis tähtpäev see on, kust on alguse saanud, millised on selle päevaga seotud kombed, traditsioonid. Koos tuleks õppida kas mõni inglisekeelne laul või luuletus. Tore oleks, kui saaks ka lastega koos kõrvitsatest laternaid meisterdada.
  Märkused:
  Klassiõhtu toimub oktoobri lõpus, seega on praktilise osa teostamisega üsna kiire.
  Juhendaja:
  Kersti Loim
  Maksimaalne õpilaste arv: 2
  Teema on valinud:
  Roland Ivanov (8b)
 2. Jõulud Inglimaal - tund 5. klassile.
  Tutvustus:
  Uurida, kuidas tähistatakse jõule Inglimaal ja läbi viia tund 5. klassi õpilastele. Tund peab toimuma viimasel koolinädalal enne jõuluvahaeaega.
  Juhendaja:
  Sirje Paju
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Kelly Vinogradov (8c)
 3. Loovtöö
  Tutvustus:
  Töö eesmärk on millegi loomine, valmistamine, esitamine. Õpilane esitab ise täpsema teema lähtuvalt oma huvist. Tegemist on praktilise loovtööga.
  Juhendaja:
  Anu Uusmaa
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
 4. Omaloominguline lauamäng
  Tutvustus:
  Õpilane mõtleb välja ning loob lauamängu, sh reeglid, mängu eesmärk jne. Lauamäng tuleb inglise keelne.
  Juhendaja:
  Kristel Kok
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Jan Jürgen Sütt (8b)
 5. Saksa riigipühad 2018. aastal
  Tutvustus:
  2018. aasta kalendri abil uurime, milliseid pühi ja tähtpäevi sakslased tähistavad, millised on riiklikud pühad ja millised jäävad rahvakalendrisse.
  Juhendaja:
  Liina Kink
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Arvid Aavo Mölder (8d)
 6. Saksa ja eesti vanasõnade võrdlus
  Tutvustus:
  Uurime saksa vanasõnu, tõlgime ja võrdleme
  Juhendaja:
  Liina Kink
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Martten Tintso (8d)
 7. Erinevate ametitega seotud sõnavara õpetamine inglise keele tunnis
  Tutvustus:
  Ametitega seotud sõnavara õpetamine ja kontrollimine inglise keele tunnis.
  Juhendaja:
  Sigrit Jermoškin
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Kristjan Riitsaar (8b)
 8. Vene keele ja Venemaa tutvustamine 5. klassile
  Tutvustus:
  5. kl õpilased peavad valima , kas õppida vene või saksa keelt. Seepärast on kohane neile tutvustada vene keelt ja Venemaad, et neil oleks kergem teha oma valik.
  Märkused:
  Õpilane valib 5. klassi ja lepib kokku klassijuhatajaga, millal üritus läbi viia.
  Juhendaja:
  Valentina Urb
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Iiris Koppel (8c)
 9. Viktotiin Venemaa kohta. Interaktiivse õppematerjali koostamine.
  Tutvustus:
  Õpilane loob interaktiivse õppematerjali, valmistamaks ette 8.kl õpilasi ülelinnaliseks viktoriiniks venemaa kohta. Viib läbi viktoriini 8.kl
  Juhendaja:
  Valentina Urb
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Alo Lõhmus (8c)

Loodusained

 1. Kuuseehete valmistamine
  Tutvustus:
  Kristallide moodustumine erinevatest sooladest
  Juhendaja:
  Anu Viigi
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Marleen Must (8c)
 2. 10 põnevat vee katset 5. klassile
  Tutvustus:
  Koostada, koguda kokku ja kirjeldad (vajalikud vahendid, kuidas teha, mida jälgida, mida näitab) 10 huvitavat vee omadusi näitavat katset 5. klassile. Ühes 5. klassis nende põhjal katsete tund läbi viia.
  Juhendaja:
  Kairi Möller
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Kert Kits (8d)
 3. 8 põnevat (r)õhu katset 8. klassile
  Tutvustus:
  Koostada, koguda kokku ja kirjeldad (vajalikud vahendid, kuidas teha, mida jälgida, mida näitab) 8 huvitavat vee omadusi näitavat katset 8. klassile. Oma klassis nende põhjal katsete tund füüsikas läbi viia.
  Juhendaja:
  Kairi Möller
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Henri Sulbi (8d)
 4. Indikaatorid loodusest
  Tutvustus:
  Katsetada erinevate looduslike vahenditega (värvilised õied, erinevad mahlad juur- ja puuviljadest), kas ja millised neist reageerivad erinevale (aluselisel, happelisele) keskkonnale.
  Juhendaja:
  Kairi Möller
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Merilin Koor (8a)
 5. Meie klassi keskmine
  Tutvustus:
  Koguda erinevaid mõõdetavaid andmeid (pikkus, kaal, käte siruulatus jne) oma klassi õpilaste kohta ja leida nende põhjal klassi keskmised näitajad.
  Juhendaja:
  Kairi Möller
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Karel Kose (8b)
 6. Loovtöö
  Tutvustus:
  Töö eesmärk on millegi loomine, valmistamine, esitamine. Õpilane esitab ise täpsema teema lähtuvalt oma huvist. Tegemist on praktilise loovtööga.
  Juhendaja:
  Anu Uusmaa
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
 7. Antarktika uurimine ja Google Earth`i võimalused selleks
  Tutvustus:
  Õpilane uurib Antarktikat ja jäävööndit ning teeb õpilastele töötoa Google Earth programmi kasutades.
  Juhendaja:
  Kristina Villemson
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Morten Ulp (8a)
 8. Hobuste hoolduse töötuba I kooliastme õpilastele
  Tutvustus:
  Õpilane uurib hobuste hoolduse kohta ja teeb I kooliastme õpilastele õppetunni.
  Juhendaja:
  Kristina Villemson
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Kätlin Sild (8b)
 9. 7. klasside õpilaste teadmised depressioonist
  Tutvustus:
  Õpilased uurivad 7. klasside varasemaid kokkupuuteid ja teadmisi depressioonist. Teevad lühikese tunni, tutvustamaks depressiooni sümptomeid ja kuidas ennast hoida depressiooni eest.
  Juhendaja:
  Kristina Villemson
  Maksimaalne õpilaste arv: 2
  Teema on valinud:
  Kirke Palu (8b), Mari-Liis Toming (8b)
 10. Teadusteater
  Tutvustus:
  Täpsem selgitus hiljem
  Juhendaja:
  Anu Viigi
  Maksimaalne õpilaste arv: 3
  Teema on valinud:
  Henri Haljaste (8c), Martin Kont (8c), Mattias Saul (8c)
 11. Viirpapagoide treenimine ja usalduse võitmine
  Tutvustus:
  Kahe koduselava viirpapagoi treenimine.
  Juhendaja:
  Viivika Keskküla
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Triinu Torkel (8a)
 12. Õpilaste teadmised kopsuvähist
  Tutvustus:
  Täpne uurimisvaldkond selgub koos õpilasega.
  Juhendaja:
  Kristina Villemson
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Alina Prokofjeva (8e)
 13. Katsed loodusõpetuse tunnis
  Tutvustus:
  Katsete läbiviimine 5. klassi loodusõpetuse tunnis (1-3 tundi). Katsed peavad olema seotud loodusõpetuse teemadega, mida 5. klassis õpitakse. Katsed teemadel "Vesi" ja "Õhk".
  Märkused:
  Pealkiri võib töö käigus muutuda. Töö võiks toimuda paaristööna, st sama teema saavad valida 2 paari õpilasi.
  Juhendaja:
  Tiina Orgel
  Maksimaalne õpilaste arv: 4
 14. Taaskasutus
  Tutvustus:
  Õpilane viib läbi taaskasutus õpitoa, mille käigus valmistatakse nt kuuseehteid, jõulukaunistusi.
  Juhendaja:
  Ly Siniväli
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Kaidi Kleinson (8c)
 15. Lauamäng 7. klassi bioloogia teemadel
  Tutvustus:
  Lauamängu valmistamine 7. klassi bioloogia teemadel.
  Juhendaja:
  Ly Siniväli
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Kauri Ilves (8b)
 16. Tervislikud eluviisid
  Tutvustus:
  Õpilane viib läbi tervislike eluviise tutvustava tunni 4. klassile ning seejärel uurib õpilaste teadlikkust tervislikest eluviisidest.
  Juhendaja:
  Ly Siniväli
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Erik Anja (8b)
 17. Õppematerjal loodusõpetuses
  Tutvustus:
  Õpilane valmistab õppematerjali 6. klassi loodusõpetuses. Selleks koostab organisme iseloovustavad kaardid iga koosluse kohta. Paaristööna jagatakse kooslused omavahel pooleks.
  Juhendaja:
  Ly Siniväli
  Maksimaalne õpilaste arv: 2
  Teema on valinud:
  Merilin Kirsipuu (8d), Elisabeth Võrk (8d)
 18. Raagritsikas lemmikloomana
  Tutvustus:
  Õpilane uurib raagritsikate kohta ning võtab need endale lemmikloomaks. Aasta vältel jälgib raagritsikate käitumist, kasvu ning toitumist.
  Juhendaja:
  Ly Siniväli
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Eke William Varik (8c)
 19. Väljasuremisohus loomad ja linnud
  Tutvustus:
  Loovtöö täpsem teema selgub koostöös õpilasega.
  Juhendaja:
  Rigne Znamenski
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Elisabeth Mutli (8d)
 20. TTK seitsmendate klasside teadmised ravimite valmistamisest
  Tutvustus:
  Uuring TTK seitsmendate klasside õpilaste teadmistest seoses ravimitega (nende valmimine, tootmine)
  Juhendaja:
  Sigrit Jermoškin
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Christofer Lepaste (8a)
 21. Vesioina ehitamine
  Tutvustus:
  Vesioina tegemine eesmärgiga maakodus jõest vee aiamaale ja sauna saamiseks.
  Märkused:
  Kooliväline juhendaja ja abijõud õpilase insenerist isa.
  Juhendaja:
  Kairi Möller
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Aleksander Org (8a)
 22. Magevee akvaariumi sisseseadmine ja hooldamine.
  Tutvustus:
  Töökäigus uurib õpilane, mida ja miks on vaja ühe akvaariumi sisse seadmiseks ning toimimas hoidmiseks teha. Töö jaoks andmete kogumisel, täiendavate teadmiste saamiseks külastab õpilane teaduskeskust AHHAA ja teeb interviuu (kogub infot vestluse käigus) sealsete mageveeakvaariumite hooldjaga (nõusolek on sealselt inimeselt olemas).
  Juhendaja:
  Kairi Möller
  Maksimaalne õpilaste arv: 1

Kunstiained

 1. Ürituse valguskujundus
  Tutvustus:
  Koostöös huvijuhi ja õpetajatega loob õpilane koolis või väljaspool kooli toimuvale üritusele valguskujunduse. Teoreetilises osas tutvustatakse kasutatud seadmeid ja programme. Teema valimise eelduseks osalemine lavavalguse ringis.
  Juhendaja:
  Urmas Buhvestov
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Märt Järve (8e)
 2. Retsept ja valmistamine
  Tutvustus:
  Õpilane mõtleb välja retsepti ja valmistab selle järgi toote.
  Juhendaja:
  Margit Ninn
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Paul Erik Lill (8d)
 3. Tantsuvideo
  Tutvustus:
  Õpilane mõtleb välja ja filmib tantsuvideo.
  Juhendaja:
  Kristi Kadak
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Kessu-Liis Koppel (8b)
 4. Algklasside õpilaste teadmised tantsustiilidest
  Tutvustus:
  Õpilased uurivad, millised on algklasside õpilaste teadmised erinevatest tantsustiilidest.
  Juhendaja:
  Kristi Kadak
  Maksimaalne õpilaste arv: 2
  Teema on valinud:
  Helena Alasi (8b), Kelly-Kendra Veimann (8b)
 5. Klaasvitraaž
  Tutvustus:
  Õpilane loob klaasvitraaži. Juhendab tema tädi Krista Varul.
  Juhendaja:
  Anneli Nellis
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Marten Tiisler (8b)
 6. "Venemaa kultuur ja muusika" tunni läbiviimine kuuendates klassides
  Tutvustus:
  Tutvustatakse muusika õppekavas ettenähtud teemat - venemaa kultuuri. Siia kuulub rahvamuusika,tuntumad rahvatantsud, muusikatraditsioonid. Õpilased kuulavad, töötavad kaasa ja tunni lõpus täidavad töölehe, mis on hindeline.
  Juhendaja:
  Hiie Kroon
  Maksimaalne õpilaste arv: 2
  Teema on valinud:
  Eliise Torga (8e), Anne-Liis Tulskii (8e)
 7. Omaloominguline lugu klaveril
  Tutvustus:
  Õpilane tegeleb loominguga ja valmistab ühe loo ette loovtööks. Räägib, mis teda inspireeris, jne. Loovtöö kaitsmisel kannab loo ette klaveril.
  Juhendaja:
  Hiie Kroon
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Gerlis Kalberg (8b)
 8. Loovtöö
  Tutvustus:
  Töö eesmärk on millegi loomine, valmistamine, esitamine. Õpilane esitab ise täpsema teema lähtuvalt oma huvist. Tegemist on praktilise loovtööga.
  Juhendaja:
  Anu Uusmaa
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
 9. Staar
  Tutvustus:
  Õpilane kirjutab loovtöö oma lemmikartistist või -ansamblist ning viib läbi samateemalise tunni.
  Märkused:
  Olen valmis igati aitama sobiva artisti või ansambli valikul!
  Juhendaja:
  Mariann Virkhausen
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
 10. Imeline Raimond Valgre
  Tutvustus:
  Raimond Valgre elu ja loomingu tutvustus
  Märkused:
  Õpilane teeb põhjaliku ülevaate Raimond Valgre elust ja loomingust ja tutvustab seda vähemalt ühele klassile
  Juhendaja:
  Mariann Virkhausen
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Cassandra Pastak (8c)
 11. Staar
  Tutvustus:
  Õpilane kirjutab loovtöö oma lemmikartistist või -ansamblist ning viib läbi samateemalise tunni.
  Märkused:
  Olen valmis igati aitama sobiva artisti või ansambli valikul!
  Juhendaja:
  Mariann Virkhausen
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
 12. Staar
  Tutvustus:
  Õpilane kirjutab loovtöö oma lemmikartistist või -ansamblist ning viib läbi samateemalise tunni.
  Märkused:
  Olen valmis igati aitama sobiva artisti või ansambli valikul!
  Juhendaja:
  Mariann Virkhausen
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
 13. Sõbrapäevale pühendatud tegevus Tartu Tamme Koolis
  Tutvustus:
  Töö sisuks on mõelda välja ja viia läbi ülekooliline Sõbrapäevaga seotud tegevus koolis. Töö teoreetilises osas tuleks tutvustada sõbrapäeva/valentinipäeva ajalugu ja kombeid ning praktilises osas töötada vastavalt teoreetilisele osale välja tegevus, mida viia läbi kooliperele 14. veebruaril.
  Juhendaja:
  Liis Kaasik
  Maksimaalne õpilaste arv: 2
 14. Rahvakalendri tähtpäeva tähistamine
  Tutvustus:
  Valida Eesti Rahvakalendri tähtpäevade andmebaasist endale huvipakkuv rahvakalendri tähtpäev. Töö teoreetilises osas tuleks kirjeldada antud tähtpäeva ajalugu ja kombeid. Praktilises osas ette valmistada ja läbi viia tähtpäeva tähistamiseks sobilik tegevus näiteks oma klassikaaslastega või mõne teise klassiga.
  Juhendaja:
  Liis Kaasik
  Maksimaalne õpilaste arv: 2
 15. Grafiti
  Tutvustus:
  Grafiti tutvustus. Püüab ise luua.
  Juhendaja:
  Hiie Kroon
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Jörgen Vask (8a)
 16. Digitaalne joonistamine
  Tutvustus:
  Digitaalse joonistamise tutvustamine (ajaloost tänapäevani). Töö sisaldab täna digitaalse joonistamisega raha teenivate inimeste tagasisidet teema kohta ja töö autorite enda kogemused. Tutvustavate tundide läbiviimine 5ndatele klassidele.
  Juhendaja:
  Piret Laanesoo
  Maksimaalne õpilaste arv: 2
  Teema on valinud:
  Jessica Jerlakas (8a), Kärt Laan (8a)
 17. Origami teemaline tund 2. a klassile
  Tutvustus:
  Õpilane viib läbi origami teemalise tunni (origami ajalugu, praktiline töö).
  Juhendaja:
  Lea Lani
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Elerin Lõhmus (8d)
 18. Minu õpetajate lemmikretseptid
  Tutvustus:
  Õpilane kogub õpetajatelt retseptid, valmistab toidud, fotografeerib tulemust ja koostab retseptiraamatu.
  Juhendaja:
  Katrin Sild
  Maksimaalne õpilaste arv: 2
 19. Tätoveering
  Tutvustus:
  Tatoo ajalugu
  Juhendaja:
  Lea Inselberg
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Theodor Volujevich (8d)
 20. Toa remont
  Tutvustus:
  Protsessi tutvustus
  Juhendaja:
  Lea Inselberg
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Gert Martin Kärner (8d)
 21. Erinevate vahenditega pildi joonistamine
  Tutvustus:
  Sama motiiv kuu aja jooksul erinevate vahenditega
  Juhendaja:
  Lea Inselberg
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Anete Randmäe (8d)
 22. Loodusmaal
  Tutvustus:
  Töö teostamine akrüülidega
  Juhendaja:
  Lea Inselberg
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Adeele Jago (8a)
 23. JÕULUKAARTIDE VALMISTAMINE
  Tutvustus:
  Viimasel koolinädalal, enne jõuluvaheajale minekut, valmistatakse 3.e klassis kolme erinevat tehnikat kasutades 3 omanäolist jõulukaarti.
  Juhendaja:
  Kadi Naha
  Maksimaalne õpilaste arv: 2
 24. Rahvatantsu "Kolme paari" esitamine kooli üritusel
  Tutvustus:
  Töö eesmärk on Eesti folkloorse rahvatantsu "Kolme paari" õpetamine ja õpilaste poolt tantsu esitamine kooli üritusel.
  Märkused:
  Sirli Likk (8d)
  Juhendaja:
  Vilja Vendelin-Reigo
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Sirli Likk (8d)
 25. Vanast uus
  Tutvustus:
  Anda vanale toolile uus elu. Tutvuda Eesti tooli looga.
  Juhendaja:
  Malle Pehk
  Maksimaalne õpilaste arv: 2
  Teema on valinud:
  Martin Bunder (8e), Trevor Andris Parksepp (8e)
 26. Vaskpillide tutvustus neljandatele klassidele
  Tutvustus:
  Tutvustad paari vaskpilli. Räägib nendest, näitab ja näitab kuidas nad kõlavad.
  Juhendaja:
  Hiie Kroon
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Siim Sander Sonn (8a)

Kehaline kasvatus

 1. Ruubiku kuubiku võistlused
  Tutvustus:
  Viiakse läbi õppetund Ruubiku kuububiku teemal. Ja korraldatakse võistlus.
  Juhendaja:
  Tiina Tooding
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Kristo Krikmann (8a)
 2. Ujumine
  Tutvustus:
  Praktiline tundide läbiviimine
  Juhendaja:
  Kristi Trummal
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Reelika Trikand (8d)
 3. Korvpall
  Tutvustus:
  Korvpalli algõpetus II. kooliastmele
  Juhendaja:
  Kristi Trummal
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Berit Plaado (8d)
 4. Jõutestid ja treeningud 5. klassi õpilastele
  Tutvustus:
  Viiakse läbi jõutestid 5. klassi õpilastele. Siis toimuvad üldarendavad tunnid ja seejärel mõõdetakse testidega uuesti arengut.
  Juhendaja:
  Tiina Tooding
  Maksimaalne õpilaste arv: 2
  Teema on valinud:
  Alexander Andres Leppik (8e), Ralf Roose (8e)
 5. Tants
  Tutvustus:
  Vabalt valitud tantsuga seotud teema.
  Juhendaja:
  Viivika Keskküla
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Laura Viirpalu (8a)
 6. Loovtöö
  Tutvustus:
  Töö eesmärk on millegi loomine, valmistamine, esitamine. Õpilane esitab ise täpsema teema lähtuvalt oma huvist. Tegemist on praktilise loovtööga.
  Juhendaja:
  Anu Uusmaa
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
 7. Saalihoki klassidevahelise turniiri korraldamine 4. klasside poistele
  Tutvustus:
  Õpilane viib läbi igale neljandale klasside kuni kaks tundi (kehalise kasvatuse tundide raames), kus õpetavad saalihokialaseid teadmisi ja oskusi. Väljundiks tundidele on koolisisese neljandate klasside poiste turniiri korraldamine. Loovtöölised aitavad igal klassil komplekteerida võistkonnad ning koostöös aineõpetajatega panevad paika kõigile sobiva ajakava.
  Juhendaja:
  Reigo Pihlak
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Märten Lamp (8c)
 8. TTK 7. klasside poiste pesapalli turniir
  Tutvustus:
  Õpilased viivad läbi neljale 7. klasside poistele kuni kaks pesapalli teemalist tundi (kehalise kasvatuse tundide raames) ning õpetavad selgeks reeglid ja mängu põhimõtte. Tundide väljundiks on turniiri korraldamine.
  Juhendaja:
  Reigo Pihlak
  Maksimaalne õpilaste arv: 2
  Teema on valinud:
  Mattias Jürgenson (8a), Robin Rattasep (8a)
 9. TTK sisesõudevõistlus
  Tutvustus:
  Õpilased korraldavad koolisisese võistluse sõudeergomeetritel ühes kooliastmes. Eelnevalt õpivad selgeks antud võistluse korraldamiseks vajalikud teadmised ja oskused, organiseerivad vajalikud aparaadid ja tehnika.
  Juhendaja:
  Reigo Pihlak
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Robin Kriibi (8a), Tanel Tooming (8a)
 10. TTK klassidevahelise saalihokiturniiri korraldamine 5.klasside poistele.
  Tutvustus:
  Õpilane viib läbi igale viiendale klassile kuni kaks tundi (kehalise kasvatuse tundide raames), kus õpetab saalihokialaseid teadmisi ja oskusi. Väljundiks tundidele on koolisisese viiendate klasside poiste turniiri korraldamine. Loovtöölised aitavad igal klassil komplekteerida võistkonnad ning koostöös aineõpetajatega panevad paika kõigile sobiva ajakava.
  Juhendaja:
  Reigo Pihlak
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Kaur-Markus Jenas (8c)
 11. Saalihokinädal 5-6. klassi poistele
  Tutvustus:
  Saalihokinädal 5-6. klassi poistele
  Juhendaja:
  Aigar Kukk
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
 12. Jalgpallinädal 4. klassi poistele
  Tutvustus:
  Jalgpallinädal 4. klassi poistele
  Juhendaja:
  Aigar Kukk
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
 13. Toitumine
  Tutvustus:
  Toitumisteemaline loovtöö
  Juhendaja:
  Kristi Trummal
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Karoliine Raudsepp (8e)
 14. Pallide lahingu klassidevaheline turniir 5. klasside tüdrukutele
  Tutvustus:
  Pallide lahingu klassidevaheline turniir 5. klasside tüdrukutele
  Juhendaja:
  Kristi Trummal
  Maksimaalne õpilaste arv: 2
  Teema on valinud:
  Maiken Ivanov (8e), Valeria Ivanova (8e)
 15. TTK kuuendate klasside teadmised ujumisest kui spordialast ja kasulikust oskusest
  Tutvustus:
  Uuring ujumise kui spordiala ja oskuse kohta.
  Juhendaja:
  Sigrit Jermoškin
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Karl Mattias Milk (8b)
 16. Tartu Tamme Kooli 4. klasside poiste jalgpalliturniiri korraldamine
  Tutvustus:
  4. klasside poiste jalgpalliturniiri korraldamine.
  Juhendaja:
  Aigar Kukk
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Christopher-Sten Tendermann (8e)
 17. Tartu Tamme Kooli 4. klasside poistele jalgpalli treeningtundide läbiviimine
  Tutvustus:
  Tartu Tamme Kooli 4. klasside poistele jalgpalli treeningtundide läbiviimine
  Juhendaja:
  Aigar Kukk
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Doris Süld (8e)
 18. Laskmist tutvustav tund
  Tutvustus:
  Laskmist tutvustav tund
  Juhendaja:
  Kristi Trummal
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Elerin Ross (8e)
 19. 6. klasside poiste ja tüdrukute jalgpallinädal
  Tutvustus:
  6. klasside poiste ja tüdrukute jalgpallinädal. Toimub ka jalgpalliturniir 6. klasside tüdrukute ja poiste segavõistkondadele.
  Juhendaja:
  Aigar Kukk
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Thomas Tennisson (8d)
 20. 5. klassi poiste korvpallinädal
  Tutvustus:
  praktiline osa koosneb kahest treeningtunnist igale 5. klassi poistele ja 5. klasside poiste korvpalliturniirist.
  Juhendaja:
  Aigar Kukk
  Maksimaalne õpilaste arv: 2
  Teema on valinud:
  Aaron Aus (8e), Rando Roos (8e)

Tehnoloogia

 1. Diplomite generaator
  Tutvustus:
  Programmeeritakse valmis veebiliides .pdf vormingus diplomite genereerimiseks ja väljastatud diplomite autentsuse kontrollimiseks.
  Märkused:
  Eeldab varasemat programmerimise kogemust.
  Juhendaja:
  Urmas Buhvestov
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
 2. Python mäng
  Tutvustus:
  Õpilane programmerib valmis arvutimängu Python keeles.
  Juhendaja:
  Urmas Buhvestov
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Kaur Lõhmus (8e)
 3. Restaureerimine
  Tutvustus:
  Vana Coca-Cola sildi restaureerimine
  Juhendaja:
  Viivika Keskküla
  Maksimaalne õpilaste arv: 2
  Teema on valinud:
  Joosep Juhani (8d), Kardo Märs (8d)
 4. Lauaarvuti komplekiteerimine
  Tutvustus:
  Töö eesmark on tutvustada arvutite ajalugu, millest arvutid koosnevad ja kuidas komplekteerida ise lauaarvuti.
  Juhendaja:
  Aigar Kukk
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Oliver Puks (8e)
 5. Loovtöö
  Tutvustus:
  Töö eesmärk on millegi loomine, valmistamine, esitamine. Õpilane esitab ise täpsema teema lähtuvalt oma huvist. Tegemist on praktilise loovtööga.
  Juhendaja:
  Anu Uusmaa
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
 6. Valtrapi õmblemine
  Tutvustus:
  Valtrap on sadulatekk, mis käib sadula alla.
  Juhendaja:
  Piia Rand
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Liisa Puusepp (8b)
 7. Liikumismängude kogumiku koostamine I kooliastmele
  Tutvustus:
  Koostada kogumik lõbusatest liikumismängudest, mis sobivad mängimiseks esimesele kooliastmele liikumisvahetundidel, pikapäevarühmas, kehalise kasvatuse tundides või ajaviiteks koolivälisel ajal.
  Juhendaja:
  Anu Pihlak
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
 8. Lapitehnikas tekk
  Tutvustus:
  Lapsesõbralikest materjalidest lapitehnikas pealsega tekk.
  Juhendaja:
  Piia Rand
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Katariina Anett Arulepp (8b)
 9. Teksapükstest voodikate
  Tutvustus:
  Vanadest teksapükstest voodikatte õmblemine.
  Juhendaja:
  Viivika Keskküla
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Evaliina Usar (8a)
 10. Puidust lamp
  Tutvustus:
  Töö eesmärk on millegi loomine, valmistamine, esitamine. Õpilane esitab ise täpsema teema lähtuvalt oma huvist. Tegemist on praktilise loovtööga.
  Juhendaja:
  Anu Uusmaa
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Martin Gross (8a)
 11. Puidust lauaarvuti korpus
  Tutvustus:
  Lauaarvuti korpuse valimistamine kasutades erinevaid masinaid, k.a. CNC-tööpinki. Välispinna kujundamiseks ja konstruktsiooniks on peamiselt kasutatud puitmaterjali. Korpuse sisu on lahendatud erinevate materjalide ja vana korpuse tugiraamiga.
  Juhendaja:
  Ken Ratnik
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Robin Samarüütel (8b)
 12. Lauajalgpalli laud
  Tutvustus:
  Lauajalgpalli laua valmistamine. Töös võib kasutada vanalt lauajalgpalli laualt võetud või olemasolevaid metallist detaile. Laud peab olema peamiselt puitmaterjalist valmistatud kasutades lisaks ka erinevatele puidutöö masinatele ka CNC-tööpinki.
  Juhendaja:
  Ken Ratnik
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Kristopher Siller (8b)
 13. Minu õpetajate lemmikretseptid
  Tutvustus:
  Õpilane kogub õpetajatelt retseptid, valmistab toidud, fotografeerib tulemust ja koostab retseptiraamatu.
  Juhendaja:
  Katrin Sild
  Maksimaalne õpilaste arv: 2
 14. Vesioina ehitamine
  Tutvustus:
  Vesioina tegemine eesmärgiga maakodus jõest vee aiamaale ja sauna saamiseks.
  Märkused:
  Kooliväline juhendaja ja abijõud õpilase insenerist isa.
  Juhendaja:
  Kairi Möller
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Aleksander Org (8a)
 15. Puitehistöö "Tamme"
  Tutvustus:
  Õpilane kavandab ja teostab töö puidu kunstilise kujundamisena, kasutades erinevaid töövahendeid ja viimistlusmaterjale.
  Juhendaja:
  Paul Kunman
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Anna Vaabel (8c)
 16. Tooli renoveerimine
  Tutvustus:
  Lamineeritud painutatud vineerist tooli renoveerimine. Lahtiste ühenduste taastamine ja katkiste kohtade parandus. Viimistluse eemaldamine ja uue tegemine. Polstri uuendamine.
  Juhendaja:
  Ken Ratnik
  Maksimaalne õpilaste arv: 1
  Teema on valinud:
  Kener-Mairon Krull (8a)