Tartu Tamme Kool

Kaheksandate klasside looovtööd

Põhikooli lõpetamiseks peab iga õpilane kaitsma loovtöö. Tartu Tamme Koolis tehakse seda 8. klassis.

Tähtajad 2020/2021

 • 11. september 2020 - kõik õpetajad peavad kooli kodulehel välja pakkuma vähemalt kaks teemat, mille seast õpilased saavad endale sobivat otsida.
 • 25. september 2020 - kõik õpilased peavad jõudma juhendajaga teema suhtes kokkuleppele ja õpetaja peab seose õpilasega siseveebis kinnitama.
 • 30. september 2020 - loovtööde juhendajate koostööpäev.
 • 15. jaanuar 2021 - loovtööde ettevalmistamise päev (teistel e-õppepäev).
 • 22. jaanuar 2021 - kõik loovtööde hetkeks valmis olevad .pdf versioonid peavad olema salvestatud juhendaja vahendusel kausta V:\opetajad\LOOVTOO\EELSEMINAR, et komisjoni liikmed saaksid töödega tutvuda. Sama pealkiri peab olema kõigis kohtades (kirjalikus töös, siseveebis).
 • 28. jaanuar 2021 - loovtööde seminar.
 • 19. veebruar 2021 - valmis töö .pdf kujul v: kettale.
 • 25. veebruar 2021 - juhendaja peab olema täitnud hinnangulehe, loovtöö pealkirjad peavad olema igal pool samad (töö, esitlus, siseveeb).
 • 3. märts 2021 - kõik loovtöö elektroonilised esitlused, mida soovitakse kaitsmisel kasutada peavad olema v: kettal.
 • 4. märts 2021 - loovtööde kaitsmine.
 • 11. märts 2021 - põnevamate tööde konverents "Parimad palad".

Seminar ja kaitsmine toimuvad rühmas. Rühmade moodustamisel paigutatakse juhendaja kõik juhendatavad ühte rühma.

Kaitsmisel osalevad 7. klasside õpilased kuulajatena.

Igast rühmast esitatakse vähemalt üks töö "Põnevate tööde konverentsile".