Tartu Tamme Kool

Kaheksandate klasside looovtööd

Põhikooli lõpetamiseks peab iga õpilane kaitsma loovtöö. Tartu Tamme Koolis tehakse seda 8. klassis.

Tähtajad 2020/2021

 • 11. september 2020 - kõik õpetajad peavad kooli kodulehel välja pakkuma vähemalt kaks teemat, mille seast õpilased saavad endale sobivat otsida.
 • 25. september 2020 - kõik õpilased peavad jõudma juhendajaga teema suhtes kokkuleppele ja õpetaja peab seose õpilasega siseveebis kinnitama.
 • 30. september 2020 - loovtööde juhendajate koostööpäev.
 • 15. jaanuar 2021 - loovtööde ettevalmistamise päev (teistel e-õppepäev).
 • 22. jaanuar 2021 - kõik loovtööde hetkeks valmis olevad .pdf versioonid peavad olema salvestatud juhendaja vahendusel kausta V:\opetajad\LOOVTOO\EELSEMINAR, et komisjoni liikmed saaksid töödega tutvuda. Sama pealkiri peab olema kõigis kohtades (kirjalikus töös, siseveebis).
 • 28. jaanuar 2021 - loovtööde seminar.
 • 19. veebruar 2021 - valmis töö .pdf kujul v: kettale.
 • 25. veebruar 2021 - juhendaja peab olema täitnud hinnangulehe, loovtöö pealkirjad peavad olema igal pool samad (töö, esitlus, siseveeb).
 • 11. märts 2021 - kõik loovtöö elektroonilised esitlused, mida soovitakse kaitsmisel kasutada peavad olema v: kettal.
 • 18. märts 2021 - loovtööde kaitsmine.
 • kuupäev ja vorm täpsustamisel - põnevamate tööde konverents "Parimad palad".

Seminar ja kaitsmine toimuvad rühmas. Rühmade moodustamisel paigutatakse juhendaja kõik juhendatavad ühte rühma.

Igast rühmast esitatakse vähemalt üks töö "Põnevate tööde konverentsile".