Tartu Tamme Kool

Mõned juhendid seoses automaatse sisukorra tegemisega

Masinkirja ja arvutikirja erinevused

Kes on õppinud kirjutusmasinal trükkimist on harjunud sellega, et kõik read on ühe pikkused ning iga rea lõpus tuleb vahetada rida käsitsi. Selleks, et saada tabelis erinevad veerud üksteise alla kasutati muudetava pikkusega tabulatsioone ja tühikuid. Selleks, et joondada tekst mõlemast servast (rööpjoondus) kasutati väga tihti poolitamist ja topelttühikuid.

Arvutikirjas kasutatakse erinevaid fonte (tähe kuju) ja olenevalt fondist ei pruugi ühte ritta mahtuda alati sama palju tähti. Kui hiljem muuta fonti, siis võib rea pikkus muutuda oluliselt. Endiselt on võimalik rida käsitsi lõpetada aga sellega nullime lisavõimalused, mida arvuti meile pakub.

Microsoft Word 2003 (Word) ja Libre Office (LO) kasutavad mõningates kohtades erinevaid termineid sama asja kirjeldamiseks. Sellistel juhtudel on lisatud termini järele sulgudesse tekstiredaktori nime lühend.

Antud juhendi autorile ei meeldi liigne hiirekasutus ja seepärast on mitmes kohas asvases kursiivkirjas ära märgitud klahvikombinatsioonid, kuidas antud tegevust kiiremini teha. Kui korraga tuleb vajutada mitu klahvi, siis on klahvide vahel ilma tühikuteta pluss märk. Kui mingi klahvi kirjelduses on mitu sõna, siis on sõnade eraldajaks tühik, mida klaviatuurilt vajutama ei pea. Koma ja sellele järgnev tühik tähendab seda, et järgnev on eraldi klahvivajutus pärast eelmise lõpetamist. Mõnikord on loetavuse parendamiseks kasutud ka suurtähti.

Näitkeks kirjeldus ctrl+0 tähendab seda, et korrga tuleb vajutada ctrl ja null klahvi. Kellel on raskusi klaviatuuri kasutamisel võiks võtta seda kui käskude jada:

  • vajuta alla ctrl klahv ja hoia seda all
  • vajuta üks kord klahvile 0
  • lase ctrl klahv lahti

Kirjelduse alt all mõeldakse vasakpoolset alt-klahvi, altgr - parempoolne alt või altgr, shift - registriklahvi (see, millega saab ühte üksikut suurtähte), win - windowsi klahv (võib klaviatuurilt puududa või neid võib olla kaks tükki).

Kas teadsid, et:

  • ^ märgi (katus, astendamine) saab eesti paigutusega klaviatuurilt klahvikombinatsiooniga altgr+ä, tühik (korraga altgr ja ä ning siis eraldi vajutusena tühik);
  • ~ märgi (tilde) saab klahvikombinatsiooniga shift+~, tühik.
  • kõik avatud aknad minimiseerib ja toob töölaua ikoonid nähtavale win+D (show desktop);
  • Windows Exploreri käivitab win+E;
  • arvuti lukustab win+L (windows lukku)?