Tartu Tamme Kool

Mõned juhendid seoses automaatse sisukorra tegemisega

Vahed

Reavahe

Kindlasti olete uurimustööde tehnilistes juhenditest lugenud, et teksti kirjavahe peaks olema kas 1, 1,5 või 2. Ingliskeelsetes juhendites lisatakse arvude järele ka ühik li. Need nõudmised on otse üle võetud masinkirja reeglitest.

Masinkirja terminiloogias kasutatakse mõistet reavahe veidi teisiti, kui me tavaliselt mõtleme. Nimelt mõeldakse seal kahe rea vahe (tühja ruumi) asemel ühe rea kõrgust koos tühja ruumiga. Reavahe 1 tähendab, et rea kõrgus on kõrgeima tähe kõrgus (kahe rea vahele lisa tühja ruumi ei jää). Reavahe 2 korral on rea kõrgus kaks kõrgeima tähe kõrgust, ehk tühja ruumi on täpselt sama palju, kui võtab enda alla tekst.

Seega kui räägitakse reavahest, siis mõeldakse kahe rea vahelist tühja ruumi ühe lõigu sees aga väljendatakse seda reakõrguse kordsena. Aga on võimalik antud vahe defineerida ka muudes ühikutes (punktid, cm, tollid). Mõnikord võetakse kasutusele ka mõiste reasamm.

Muud vahed

Lisaks kasutatake lõiguvahesid, kui palju tühja ruumi jääb lõigu ette või selle järele. Kui masinakirjas kasutati tühja ruumi jätmiseks tühja rida, siis see peaks jääma minevikku. Arvestada tuleb seda, kui määrata kahele järjestikusele lõigule tühi ruum nii ette kui ka järele, siis summaarne lõiguvahe on nende summa.

Tühja ruumi ei pea alati üles-alla suunale lisama. Võib lisada ka paremale või vasakule. Sellisel juhul räägitakse taanetest. Taandeid on neli: vasak taane, esireataane ja lõigutaane ja parem taane. Esireataande korral nihutatakse vaid lõigu esimese rea vasakut serva, lõigutaande korral kõigi ülejäänud ridade vasakut serva. Vasak taane käib kõikide ridade vasaku serva kohta, parem taane kõigi ridade parema serva kohta.

Vahede muutmine Wordis

Reavahe muutmiseks on kõige lihtsam kasutada klahvikombinatsioone:

  • ctrl+1 - reavahe 1;
  • ctrl+5 - reavahe 1,5;
  • ctrl+2 - reavahe 2.

Või kasutada vorminguriba ikooni .

Klahvikombinatsioon ctrl+0 lisab lõigu ette  12 punkti tühja ruumi (tavaline tähe kõrgus) või võtab selle ära.

Ülejäänud vahede  muutmiseks tuleks kasutada Vorming-->Lõik--Taanded ja vahed

Vahed LibreOffices

Eelpool mainitud klahvikombinatsioonidel on LibreOffices teised funktsioonid. Seega tuleks kasutada analoogilist tööriista Vormindus-->Lõik-->Taanded ja vahed