Tartu Tamme Kool

Mõned juhendid seoses automaatse sisukorra tegemisega

Sisukord Wordis

Ettevalmistus

 1. Määrake kõikidele pealkirjadele pealkirjalaad
 2. Viige kursor kohta, kuhu tahate sisukorda (tavaliselttiitellehe järel või dokumendi lõpus)
 3. Valige Lisa --> Viide -->Registrid, sisukord, loendid... --> Sisukord
 4. Määrake sisukorra seaded:
  1. Kas näidata leheküljenumbrid või mitte?
  2. Kas leheküljenumbrid panna vahetult pealkirja järele või rea lõppu?
  3. Kas lisada pealkirja ja leheküljenumbri vahele pilgujuht? Milline?
  4. Milline vorming sobib kõige rohkem?
  5. Kas näidata sisukorras kõik alapealkirjad või mitte?
  6. Suvandite alt saate täpsustada, millised laadid lisatakse sisukorda ja millised mitte. Näiteks on mõistlik teha pealkirjade "Sisukord", "Sissejuhatus" tekitada ise teise nimega laad (näiteks "Pealkiri_1a", mille kujundus on täpselt sama kui "Pealkiri 1" ainult, et siin määrate, et sisukorda neid ei lisata).
 5. Valides OK ongi sisukord olemas.

 

Kohandamine

 • Kui sisukirja tekstis on viga, siis tähendab see seda, et viga on ka pealkirjas endas. Parandage teksti, mitte sisukorda! 
 • Kui mõni pealkiri puudub sisukorrast, siis olete vastavale pealkirjale määranud vale laadi. Parandage teksti, mitte sisukorda!
 • Kui sisukorras on mõni lisateks (või tühi rida), siis on teil tekstis lõik, millele olete ekslikult märanud pealkirja laadi. Parandage teksti, mitte sisukorda!
 • Kui sisukorra määrangud said ebasobivad (vale tasemete arv, pilguheitja vms), siis on lihtsam märkida kogu sisukord, see kustutada ja teha uus sisukord. Info on ju olemas.
 • Kui sisukirja vormindus ei meeldi (fondi suurus, vahed jne), siis sisukorra sees tehtud muutused kaovad kohe pärast sisukorra muutmist. Seepäerast muutke sisukorras kasutatud laade (SK 1, SK 2, ... või TOC 1, TOC 2, ...)
 • Sisukorra sisu ei muutu automaatselt teksti sisestamise käigus. Sisukorra värskendamiseks minge sisukorra peale (taust muutub halliks) ning vajutage F9 (või parema hiirenupu kiirmenüüst värskenda väli). Olenevalt tehtust muudatustest laske ümber teha kas terve sisukord (tabel) või leheküljenumbrid. Kui globaalsetes seadetes on nii määratud, siis küsitakse sama küsimust enne dokumendi väljatrükki. See tagab, et sisukord paberil vastab alati hetke dokumendile.