Tartu Tamme Kool

Tartu Tamme Kool

1. augustil 2015 põhikoolina sündinud Tartu Tamme Kool on ühtaegu väga noor (ja nooruslik), kuid samas ka väga vana kool, olles Tartu Tamme Gümnaasiumi põhikooliosa otsene õigusjärglane. Veelgi varasemast ajast aga Tartu 5. Keskkooli ja Tartu 6. Keskkooli põhikooliosade õigusjärglane. Kõik eelpoolnimetatud koolid omakorda on sündinud Tartu 16. Algkoolist, mis asutati 1919. aastal Veeriku Koolina. Sel ajal asus Veeriku alev veel väljaspool Tartu linna halduspiire ning alles alevi liitmisel linnaga 1922. aastal sai uueks nimeks Tartu 16. Algkool, millega koos kolis kool Veeriku alevist Näituse tänavale Tähtvere serval. Tookordses koolihoones asub praegu Tartu Ülikooli Juridicum.

1964. aastaks jäid sealsed hooned kitsaks ning kool kolis Tammelinna, mis selleks ajaks juba 40 aastat oli kannatlikult oodanud oma lastele õppeasutust. Samal 1964. aastal sai keset Tammelinna valmis uus oma aja mõistes moodne õppehoone, milles praegu, pärast terve suve kestnud renoveerimistööde lõppemist, jätkab Tartu Tamme Kool. Me alustame 9-klassilise 4 paralleelklassiga põhikoolina, kus käesoleva õppeaasta alguse seisuga õpib 745 õpilast, kuid lähima mõne aasta vältel kasvab see kuni 936-ni, mis on meie kooli maksimaalne võimalik õpilaste arv ühes vahetuses.

Enamik klasse sai suvise remondi tulemusena uue kaasaegse näo. Uus on ka mööbel ning kõik klassid on varustatud puutetundliku tahvli ja lähikuvaprojektoriga. Kool on avatud ka kõikidele e-õppe ideedele, kuid veelgi tähtsamaks peame loovust, mõtlemisvõimet ja praktilisi oskusi arendavat aktiivõpet, mis sageli toimub hoopis väljaspool klassiruume. Meie headeks partneriteks on AHHAA-keskus, Tartu Loodusmaja, Eesti ja Rahva Muuseum ja veel mitmed teised lastele põnevaid õppetegevusi pakkuvad asutusi. Mitmed nende programmid on lülitatud Tartu Tamme Kooli õppekavasse.

Oleme ka esimene Tartu põhikool, mis juba oma põhimääruse kohaselt on kogukonnakool. Meie kogukonnaks on Tammelinn ning ühise identiteedi toetamine ning kogukonnatunde arendamine on meie loomulik tegevusvaldkond. See tähendab ka lastevanematega koostöö prioriteediks seadmist, samuti koostööd Tammelinna asutuste ja ettevõtetega – Tamme Staadioni, O. Lutsu majamuuseumi, Tammelinna haruraamatukogu, lasteaia ja paljude teistega.

Viimati muudetud: 14.08.15